Sony KE-42MR1 Manuale d'uso

Pagina 125

Advertising
background image

49

NL

De “Memory Stick” gebruiken (Memory Stick
Home Page)

Met de “Memory Stick” functie kunt u een overzicht van kleinbeelden weergeven die zich op
de “Memory Stick” bevinden. U kunt een beeld ervan uitkiezen om vol op het scherm weer te
geven en een filmbeeld afspelen, en ook een diapresentatie van deze beelden laten zien.

De Memory Stick Home Page weergeven

De standaard instelling voor “Digi. Camera Mode” is “Aan”.

1

Steek een “Memory Stick” met de beelden die u wilt
bekijken in.

2

Druk op “Memory Stick.”.
De Memory Stick Home Page verschijnt op het scherm.

• Druk nogmaals op de “Memory Stick” om de

Memory Stick Home Page te sluiten.

• Om de “Memory Stick” ingang om te schakelen

kunt u ook herhaaldelijk

indrukken tot de

“Memory Stick” indicatie op de ontvangsteenheid
oplicht (zie blz. 16).

OK

PROG

MENU

TV

VIDEO

“Memory
Stick”

Slide Show

Optie

Kies folder

100MSDCF

Memory Stick
Home Page

Selecteer:

Terug:

Set: Enter

Nr.: 1/1234

Formaat: 1024x768

File: SPJP0001.JPG

Datum: 7/15/2002 12:34

Het symbool
Memory Stick
Home Page

Mapnaam voor de
geselecteerde map

Overzicht van kleinbeelden die de
geselecteerde map bevat
Druk op de

/

/

of op

toets

om een beeld te selecteren. Het
geselecteerde beeld wordt in geel
gemarkeerd.

Inlichtingen over de
geselecteerde map

“Memory Stick”

In de onderkant van het beeld aangegeven
symbool

: Pictogram Beveiligd beeld

: Pictogram Filmbeeld

: Bijbehorend bestandspictogram

(wordt alleen weergegeven als “Digi.
Camera Mode” op “Aan” staat).

(gaat door...)

Advertising