Sony KE-42MR1 Manuale d'uso

Pagina 94

Advertising
background image

18

Toetsen

Beschrijving

0

0

0

0

Deze toets werkt in de teletekst-stand en wordt ook gebruikt om de afstandsbediening voor de videorecorder

en de DVD te programmeren.

!

!

!

!¡¡

¡

¡ Beeldformaat selecteren:

Herhaaldelijk indrukken om het beeldformaat te wijzigen.
Raadpleeg voor nadere inlichtingen het hoofdstuk “Beeldregeling”
op bladzijde 30.

!

!

!

!™™

Kanalen selecteren:

Indrukken om het volgende of voorgaande kanaal te selecteren.

!

!

!

!££

£

£ Menusysteem weergeven: Indrukken om menu op het TV-scherm te laten weergeven.

Nogmaals indrukken om menu van het scherm te verwijderen.

!

!

!

!¢¢

¢

¢ Geluidsvolume TV instellen: Indrukken om het geluidsvolume van de TV in te stellen.

!

!

!

!∞∞

Geluidseffect selecteren:

Herhaaldelijk indrukken om geluidseffect te wijzigen.

!

!

!

!§§

§

§ Beeldinstelling selecteren:

Herhaaldelijk indrukken om beeldinstelling te wijzigen.

!

!

!

!¶¶

Joystick

a) Als de schakelaar voor de
apparatuurkeuze op TV
staat:

• Selecteer MENU en gebruik deze toetsen om het menusysteem te

bedienen. Raadpleeg voor nadere inlichtingen het hoofdstuk
“Inleiding en gebruik van het menusysteem” op bladzijde 26.

• Druk als het MENU niet geactiveerd is op OK voor een algemeen

overzicht van alle TV zenders. Druk vervolgens op

of op

om het kanaal te selecteren en druk tenslotte op

om naar het

geselecteerde kanaal te kijken.

b) Als de schakelaar voor
de apparatuurkeuze op
VCR (videorecorder) op
DVD staat:

Met behulp van deze toetsen kunt u de belangrijkste functies van uw
videorecorder of DVD bedienen.

!

!

!

!••

NexTView:

Raadpleeg voor nadere inlichtingen het hoofdstuk “NexTView” op
bladzijde 58.

!

!

!

!ªª

ª

ª Teletekst selecteren:

Indrukken om naar teletekst over te schakelen.

@

@

@

@ºº

º

º Schakelaar voor de

apparatuurkeuze:

Met deze afstandsbediening kunt u niet alleen uw TV-toestel, maar
ook de belangrijkste functies van uw videorecorder of DVD
bedienen.
Schakel naar de apparatuur die u wilt bedienen en druk vervolgens
herhaaldelijk op Video, TV of DVD. Een groen lampje zal
kortstondig oplichten.

Vooraf dient deze afstandsbediening geconfigureerd te
worden om deze op uw videorecorder of DVD in te stellen.
Deze configuratie is afhankelijk van het fabrikaat. Raadpleeg
voor nadere inlichtingen het hoofdstuk “De
afstandsbediening voor een videorecorder of DVD
configureren ” op bladzijde 66.

@

@

@

@¡¡

¡

¡ On-screen inlichtingen

weergeven:

Indrukken om alle on-screen aanwijzingen weer te geven.
Nogmaals indrukken om deze te verwijderen.

@

@

@

@™™

TV stand selecteren:

Indrukken om teletekst of video-ingang uit te zetten.

@

@

@

@££

£

£ Geluid afzetten:

Indrukken om TV geluid uit te zetten. Nogmaals indrukken om het
geluid te herstellen.

Behalve voor de TV functies worden alle gekleurde toetsen ook voor de bediening van
teletekst gebruikt. Raadpleeg voor nadere inlichtingen “Teletekst” op bladzijde 57.

Overzicht

Advertising