Nextview – Sony KE-42MR1 Manuale d'uso

Pagina 284

Advertising
background image

58

NexTView*

*

(εξαρτάται απ τη διαθεσιµ τητα της υπηρεσίας)

.

Ενεργοποίηση του NexTView

1

Επιλέξτε ένα τηλεοπτικ κανάλι το οποίο διαθέτει µετάδοση NexTView. Σε αυτήν την
περίπτωση η ένδειξη “NexTView” θα εµφανιστεί για λίγο στην οθ νη, αµέσως µ λις είναι
διαθέσιµες οι πληροφορίες.

2

Για να δείτε το NexTView, έχετε δύο διαφορετικούς τύπους διασύνδεσης NexTView ,

σύµφωνα µε το ποσοστ των διαθέσιµων δεδοµένων:

α) ∆ιασύνδεση “Λίστα πρoγραµµάτωv”:

Ενώ παρακολουθείτε την τηλε ραση και αφού εµφανιστεί η ένδειξη “NexTView” σε
λευκ χρώµα στην οθ νη, πιέστε το πλήκτρο

απ το τηλεχειριστήριο για να δείτε τη

διασύνδεση “Λίστα πρoγραµµάτωv” (δείτε την εικ να 1 στην επ µενη σελίδα).

β) ∆ιασύνδεση “Eπισκ πηση τoυ συv λoυ”:

Ενώ παρακολουθείτε την τηλε ραση και ενώ είναι διαθέσιµα περισσ τερα απ το 50%
των δεδοµένων του NexTView (το 100% των δεδοµένων µπορεί να µην είναι λειτουργικά
ανάλογα µε την περιοχή), θα εµφανιστεί στην οθ νη η ένδειξη “NexTView” σε µαύρο
χρώµα. Στη συνέχεια πιέστε το πλήκτρο

απ το τηλεχειριστήριο για να δείτε τη

διασύνδεση “Eπισκ πηση τoυ συv λoυ” (δείτε την εικ να 2 στην επ µενη σελίδα).

Κατά τη στιγµή που µπαίνει σε λειτουργία ο οδηγ ς του NexTView, θα εµφανιστεί στην
κάτω αριστερή το ποσοστ των διαθέσιµων δεδοµένων του NexTView. Θα πρέπει να
έχετε υπ ψη τι αφού εισέλθετε σε αυτήν τη λειτουργία, το ποσοστ των δεδοµένων
δεν θα αυξηθεί.

3

Για να µετακινηθείτε µέσα στο NexTView:

Πιέστε το

ή το

για να µετακινηθείτε προς τα δεξιά ή προς τα αριστερά.

Πιέστε το

ή το

για να µετακινηθείτε προς τα κάτω ή προς τα επάνω.

Για να επιβεβαιώσετε µια επιλογή πιέστε το OK.

4

Για την απενεργοποίηση του NexTView, πιέστε το πλήκτρο

απ το τηλεχειριστήριο.

Το NexTView είναι ένας ηλεκτρονικ ς οδηγ ς προγραµµάτων που εµπεριέχει
πληροφορίες περί του προγραµµατισµού διαφ ρων τηλεοπτικών σταθµών.
Μπορείτε να αναζητήσετε πληροφορίες περί του προγραµµατισµού µε βάση τα διάφορα
θέµατα (αθλητισµ ς, τέχνη, κλπ. ...) ή την ηµεροµηνία.

Αν κατά την επισκ πηση του NexTView εµφανιστούν λανθασµένοι χαρακτήρες, πρέπει
να εισέλθετε στο µενού “Γλώσσα / Xώρα” (δείτε τη σελίδα 37) και να επιλέξετε την ίδια
γλώσσα στην οποία εκπέµπεται το NexTView.

NexTView

(συνεχίζεται)

Advertising