Sony KE-42MR1 Manuale d'uso

Pagina 257

Advertising
background image

31

GR

Φορµά Oθ νης

Η επιλογή “Φορµά Oθ νης“ σας επιτρέπει να αλλάξετε τις
διαστάσεις της εικ νας της τηλε ρασης.

Προς τούτο:

1

Αφού κάνετε την επιλογή, πιέστε το

.

2

Πιέστε το

ή το

για να επιλέξετε τις διαστάσεις τις εικ νας

που επιθυµείτε.

Smart:

Αποµίµηση των εφφέ

της οριζ ντιας εικ νας
σε εκποµπές 4:3.

4:3:

Συµβατικ µέγεθος

εικ νας 4:3.
Επισκ πηση ολ κληρης
της εικ νας.

14:9:

Είδος της εικ νας που

εµπεριέχεται µεταξύ
των διαστάσεων 4:3 και
16:9.

Ζουµ:

Οριζ ντιο είδος εικ νας

για ταινίες βίντεο
Cinemascope.

Ευρεία:

Για εκποµπές 16:9.

Αν υπάρχουν κοµµένα τµήµατα επάνω και κάτω στην οθ νη, πιέστε το

ή το

για να ρυθµίσετε τη θέση της εικ νας στην οθ νη (π.χ. για την ανάγνωση

των υποτίτλων).

Το Φορµά Oθ νης δεν µπορεί να ρυθµιστεί για ένα σήµα HD συνδεδεµένο σε
ακροδέκτες

5

Y, P

B

/C

B

, P

R

/C

R

, ούτε για την είσοδο “Memory Stick”.

Το 4:3 ή το Ευρεία µπορεί να επιλεγεί µ νο µέσω εν ς σήµατος RGB
συνδεδεµένου στον ακροδέκτη

PC

εν ς προσωπικού υπολογιστή.

Σύστηµα των µενού της οθ νης

4:3

Zoom

14:9

Eυρεία

Smart

(συνεχίζεται)

Advertising