Sony KE-42MR1 Manuale d'uso

Pagina 265

Advertising
background image

39

GR

Xειροκίνητο
Πρ γραµµα

Η επιλογή (A-E) “Xειροκίνητο Πρ γραµµα” σας επιτρέπει:

A)

Να προκαθορίσετε τη σειρά συντονισµού των καναλιών

(τηλεοπτικών σταθµών), σύµφωνα µε τον προγραµµατισµ
που επιθυµείτε.

Προς τούτο:

1

Αφού ενεργοποιήσετε την επιλογή “Xειροκίνητο Πρ γραµµα”,

πιέστε το

.

2

Με την επιλογή Πρ γραµµα ενεργοποιηµένη, πιέστε το

συντονίσετε το κανάλι και στη συνέχεια πιέστε το OK.

3

Πιέστε το

ή το

για να επιλέξετε τον αριθµ του

προγράµµατος (θέση) στην οποία επιθυµείτε να προ

συντονίσετε το κανάλι και στη συνέχεια πιέστε το OK.

4

Κατ πιν, επιλέξτε το Σύστηµα και πιέστε το

.

Η διαθεσιµ τητα αυτής της επιλογής εξαρτάται απ τη
χώρα που επιλέξατε στο µενού “ Γλώσσα / Xώρα”.

5

Πιέστε το

ή το

για να επιλέξετε το σύστηµα εκποµπής

της τηλε ρασης (B/G για τις χώρες της δυτικής Ευρώπης, D/K
για τις χώρες της ανατολικής Ευρώπης, I για το Ηνωµένο
Βασίλειο ή L για τη Γαλλία) και στη συνέχεια πιέστε το OK.

6

Αφού ενεργοποιήσετε την επιλογή Κανάλι, πιέστε το

.

7

Πιέστε το

ή το

για να επιλέξετε το είδος του καναλιού

( S για καλωδιακά κανάλια ή C για επίγεια κανάλια) και στη
συνέχεια πιέστε το

. Κατ πιν αυτού, πιέστε τα

αριθµητικά πλήκτρα για να καταχωρίσετε κατευθείαν τον
αριθµ του καναλιού του τηλεοπτικού σταθµού. Αν δεν
γνωρίζετε τον αριθµ του καναλιού, πιέστε το

ή το

για να το αναζητήσετε. Αφού συντονιστεί το κανάλι που
επιθυµείτε, πιέστε το OK .

8

Με την επιλογή Επιβεβαίωση ενεργοποιηµένη, πιέστε το OK.

Στη συνέχεια πιέστε το

για να επιλέξετε το OK και τέλος

πιέστε το OK για την αποθήκευσή του.

.

Επαναλάβετε λα τα προαναφερ µενα στάδια για να
συντονίσετε και να αποθηκεύσετε άλλα κανάλια.

B)

Καταχώρηση εν ς ον µατος σε ένα κανάλι, χρησιµοποιώντας

ένα µέγιστο πέντε χαρακτήρων.

Προς τούτο:

1

Με την επιλογή Πρ γραµµα ενεργοποιηµένη, πιέστε το PROG

+/ - για να επιλέξετε τον αριθµ του προγράµµατος του
καναλιού που επιθυµείτε να ονοµάσετε.

2

ταν εµφανιστεί στην οθ νη το πρ γραµµα που επιθυµείτε να

τιτλοφορήσετε, ενεργοποιήστε την επιλογή Τίτλος και πιέστε
το .

3

Πιέστε το

/

/

ή το

για να επιλέξετε το γράµµα και

στη συνέχεια πιέστε το OK. Τέλος πιέστε το

/

/

ή το

για να επιλέξετε τη λέξη “ Τελ ” στην οθ νη και στη συνέχεια
πιέστε το OK για να εξέλθετε απ το µενού

.

Για να διορθώσετε ένα γράµµα, επιλέξτε το

στην οθ νη για

να οπισθοχωρήσετε ένα διάστηµα και αποθηκεύστε το
πιέζοντας το OK.

Για να αφήσετε ένα κεν διάστηµα, επιλέξτε το

στην οθ νη

και αποθηκεύστε το πιέζοντας το OK

.

Σύστηµα των µενού της οθ νης

(συνεχίζεται)

Advertising