Sony KE-42MR1 Manuale d'uso

Pagina 87

Advertising
background image

11

NL

Netsnoer en
beeldschermkabel

Beschadigingen van het
netsnoer of de
beeldschermkabel kunnen
brand of stroomschokken
tot gevolg hebben.
• Snoer niet klemmen,

buigen of te veel
verdraaien. De
binnendraden zouden
bloot kunnen komen te
liggen of kunnen breken, wat kan leiden tot een
kortsluiting die brand of stroomschokken zou
kunnen veroorzaken.

• Geen veranderingen aanbrengen of schade

berokkenen aan het netsnoer en de
beeldschermkabel.

• Geen zware voorwerpen op het netsnoer of de

beeldschermkabel plaatsen. Niet aan het netsnoer
of de beeldschermkabel trekken.

• Houd het netsnoer of de beeldschermkabel op

een afstand van warmtebronnen.

• Pak altijd de stekker wanneer u het netsnoer van

het stopcontact wilt loskoppelen.

Raadpleeg de gebruiksaanwijzingen om de
beeldschermkabel af te sluiten. Bij beschadiging van
het netsnoer of de beeldschermkabel deze niet meer
gebruiken en aan uw verkoper of Sony service om
vervanging ervan vragen.

Niet in gebruik.

Om milieu- en
veiligheidsredenen
wordt aanbevolen
het toestel niet in de
standby te laten
staan wanneer deze
niet gebruikt wordt. Sluit dan de netstroom af.

Bedrading

Pas op om niet met uw voeten achter de kabels
te blijven haken. De installatie zou schade
kunnen oplopen.

Installering

De extra componenten niet te dicht bij de
beeldschermeenheid installeren. Houd de extra
componenten op tenminste 30 cm afstand van
de beeldschermeenheid. Het beeld zou kunnen
vervormen als er een videorecorder vóór of
rechts van de beeldschermeenheid
geïnstalleerd is.

Hitte

Het oppervlak van het beeldscherm niet
aanraken. Het blijft zelfs nog geruime tijd na
het uitschakelen warm.

(gaat door...)

Veiligheidsrichtlijnen

Advertising