Sony KE-42MR1 Manuale d'uso

Pagina 273

Advertising
background image

47

GR

Πληροφορίες σχετικά µε τη χρήση του “Memory Stick”.

ταν ο διακ πτης προστασίας εγγραφής στο “Memory Stick” είναι στη θέση LOCK δεν

µπορούν να γραφούν ή να σβηστούν εικ νες.

Στο “Memory Stick Duo” , πρέπει να χρησιµοποιείτε ένα αιχµηρ αντικείµενο, πως ένα
στυλ , για να ενεργοποιήσετε το διακ πτη προστασίας του σβησίµατος.

Σας συνιστούµε να κάνετε αντίγραφο ασφαλείας των σηµαντικών δεδοµένων στο σκληρ
δίσκο του υπολογιστή σας.

Τα δεδοµένα εικ νας µπορεί να υποστούν ζηµιές στις ακ λουθες περιπτώσεις:

Αν αφαιρέσετε το “Memory Stick” , αποσυνδέσετε την τροφοδ τηση του ηλεκτρικού
ρεύµατος ενώ η λάµπα πρ σβασης είναι αναµµένη ή αναβοσβήνει.

Αν χρησιµοποιήσετε το “Memory Stick” κοντά σε µαγνήτες ή µαγνητικά πεδία, πως
κοντά σε ηχεία.

Αν αποσυνδέσετε το καλώδιο τροφοδ τησης ενώ η λάµπα πρ σβασης είναι αναµµένη ή
αναβοσβήνει.

Πρέπει να αποφεύγετε την επαφή µε µεταλλικά αντικείµενα ή να ακουµπάτε µε τα δάκτυλα
τα µεταλλικά µέρη στην περιοχή σύνδεσης.

Μην κολλάτε κανένα άλλο υλικ , εκτ ς απ την παρεχ µενη ετικέτα, στο χώρο που είναι
ειδικ ς για την ετικέτα.

Κολλήστε την ετικέτα έτσι ώστε να τοποθετηθεί µέσα στον κατάλληλο χώρο που είναι για
αυτ ν τον λ γο.

Μη γράφετε µε µεγάλη πίεση επάνω στο χώρο των σηµειώσεων του “Memory Stick Duo”.

Μη διπλώνετε, µην αφήνετε να πέσει και µην κτυπάτε το “Memory Stick”,

Μην αποσυναρµολογείτε και µην αλλοιώνετε το “Memory Stick”.

Μην επιτρέπετε να δέχεται υγρασία το “Memory Stick”.

Μη χρησιµοποιείτε και µη φυλάσσετε το “Memory Stick” σε χώρους που επικρατούν:

–Υψηλές θερµοκρασίες, πως για παράδειγµα σε ένα χηµα που βρίσκεται σταθµευµένο

στον ήλιο ή κάτω απ τις ακτίνες δυνατού ήλιου

Στις ακτίνες του ήλιου

Υψηλές υγρασίες ή που υπάρχουν υλικά διάβρωσης

ταν µεταφέρετε επάνω σας το “Memory Stick” , θα πρέπει να το τοποθετείτε µέσα στην

παρεχ µενη θήκη.

Σχετικά µε το φορµάρισµα του “Memory Stick”

Το “Memory Stick” παρέχεται σε µία αποκλειστική µορφή στάνταρ.
Παρατηρήσεις σχετικά µε το “Memory Stick” που φορµαρίστηκε απ έναν υπολογιστή
Ένα “Memory Stick” φορµαρισµένο απ υπολογιστή δεν έχει την εγγύηση συµβατ τητας µε
αυτήν την τηλε ραση.

ταν η λάµπα πρ σβασης είναι αναµµένη ή αναβοσβήνει

Το “Memory Stick” διαβάζει ή γράφει δεδοµένα. Μην υποβάλετε σε κραδασµούς την
τηλε ραση και µην την κτυπάτε. Επίσης δεν πρέπει να διακ πτετε την τροφοδ τηση του
ηλεκτρικού ρεύµατος και να µην αφαιρείτε το “Memory Stick” . Αντίθετα, µπορούν να
καταστραφούν τα δεδοµένα των εικ νων.

Το “MagicGate Memory Stick”, τo “Memory Stick” και το

, είναι µάρκες

καταχωρηµένες απ τη Sony Corporation.

• “

Το “MagicGate” και το

, είναι µάρκες καταχωρηµένες απ τη

Sony Corporation.

• “

Το “Memory Stick - Rom” και το

, είναι µάρκες καταχωρηµένες

απ τη Sony Corporation.

• “

Το “Memory Stick Duo” και το

, είναι µάρκες καταχωρηµένες

απ τη Sony Corporation

.

Τερµατικ

∆ιακ πτης
προστασίας
εγγραφής

κεν ς χώρος
για την
ετικέτα

“Memory Stick”

Advertising