Sony KE-42MR1 Manuale d'uso

Pagina 261

Advertising
background image

35

GR

Προφύλαξη
Oθ νης

Η επιλογή “Προφύλαξη Oθ νης” σας επιτρέπει να περιορίσετε τα
κατάλοιπα εικ νας στην οθ νη.

Αν, κατά τη διάρκεια αρκετού χρ νου, παραµείνουν οι
εικ νες, που στη συνέχεια αναφέρονται, στην οθ νη,
µπορούν να παρουσιαστούν κατάλοιπα εικ νας (afterimage
/ παραµονή της εικ νας) σε συγκεκριµένα τµήµατα της
οθ νης, λ γω των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών της οθ νης
απ πλάσµα.

• Μαύρες γραµµές στο επάνω και κάτω µέρος που

εµφανίζονται µε την πανοραµική εικ να (εικ να
Cinemascope).

• Μαύρες γραµµές στο αριστερ και δεξι τµήµα που

εµφανίζονται µε µια πηγή εικ νας σε µορφή 4:3 (µορφή
των συµβατικών εκποµπών τηλε ρασης).

Βιντεοπαιχνίδια.

Εικ νες που προέρχονται απ έναν υπολογιστή.

Εικ νες µενού DVD στην οθ νη

.

Μενού στην οθ νη, αριθµοί καναλιών, κλπ.,
συνδεδεµένων εξωτερικών συσκευών πως µιας
ψηφιακής συσκευής λήψης, ένα καλωδιακ modem, µιας
συσκευής βίντεο, κλπ.

Προς τούτο:

1

Αφού κάνετε την επιλογή, πιέστε το

.

2

Πιέστε το

ή το

για να επιλέξετε την ακ λουθη θέση και

πιέστε το

.

Στη συνέχεια πιέστε το

ή το

για να µετακινήσετε τη θέση

της εικ νας (Περιφορά) ή κάντε την οθ νη λευκή (Λευκ
Πεδίο), για να περιορίσετε τη συγκράτηση της εικ νας.

Περιφορά: Επιλέξτε το Ναι για να µετακινήσετε τη θέση.
Λευκ Πεδίο: Επιλέξτε το Ναι για να επιστρέψετε στην

λευκή οθ νη.

Έξοδος AV3 /
Έξοδος AV4

Οι επιλογές “ Έξοδος AV3 ” και “ Έξοδος AV4” σας επιτρέπουν
να επιλέξετε την πηγή που πρέπει να εξέλθει απ τους Euro
connectors

3/

και

4/

. Απ αυτούς τους Euro

connectors µπορείτε να γράψετε οποιοδήποτε σήµα που
προέρχεται απ την τηλε ραση ή επίσης απ µια εξωτερική
συσκευή συνδεδεµένη στα άλλα Euro connectors.

Αν η συσκευή του βίντεο που έχετε διαθέτει SmartLink,
αυτή η διαδικασία δεν είναι απαραίτητη.

Προς τούτο:

1

Αφού κάνετε την επιλογή, πιέστε το

.

2

Πιέστε το

ή το

για να επιλέξετε το σήµα εξ δου που

επιθυµείτε: Αυτ µατο, TV, AV1, AV2, AV3 (Μ νο για την έξοδο
AV4 O

utput ),

AV4 (µ νο για την έξοδο AV3 Output ) ή AV6

.

S

Σύστηµα των µενού της οθ νης

• Οι λειτουργίες Λευκ Πεδίο τελειώνουν αυτ µατα µετά την πάροδο 30

λεπτών. Αν ακ µη παραµένουν τα κατάλοιπα της εικ νας, επαναλάβετε τα
βήµατα που προαναφέρθηκαν.

Για τον τερµατισµ αυτής της διαδικασίας, πριν απ την αποπεράτωσής της,

πιέστε οποιοδήποτε πλήκτρο απ το τηλεχειριστήριο, εκτ ς απ τα πλήκτρα
που έχουν σχέση µε τον ήχο.

Αν επιλέξετε το Αυτ µατο, το σήµα εξ δου θα είναι πάντα το ίδιο µε εκείνο
που εµφανίζεται στην οθ νη της τηλε ρασης.

Αν έχετε συνδέσει έναν αποκωδικοποιητή στους Euro connectors

3/

ή

4/

, ή σε µια συσκευή βίντεο συνδεδεµένου σε αυτούς τους Euro

connectores, πρέπει να θυµηθείτε να επιλέξετε ξανά τις εξ δους

Έξοδος

AV3 ή

Έξοδος

AV4 για να έχετε τη σωστή αποκωδικοποίηση.

ταν το Έξοδος AV3 ή το Έξοδος AV4 είναι ρυθµισµένα σε Αυτ µατο , τα

σήµατα εισέρχονται απ την είσοδο AV5. Οι είσοδοι

PC

και “Memory

Stick” δεν έχουν έξοδο απ τους Euro connectors

3/

ή

4/

.

S

S

(συνεχίζεται)

Advertising