Sony BDV-E985W Manuale d'uso

Imped ance use 3-16, Ezw -rt50, Audio in l r

Advertising
background image

Unità principale
Jednostka główna

SUBWOOFER

FRONT R

CENTER

FRONT L

SUR L

SUR R

Amplificatore surround
Wzmacniacz surround

4-261-414-41(1)

©2011 Sony Corporation Printed in Malaysia

(1)

Guida di configurazione rapida/Podręcznik Konfiguracja wstępna
BDV-E985W/E980W/E780W

1

Collegamento dei diffusori

Podłącz głośniki

Per BDV-E985W/E980W, il montaggio dei diffusori è necessario. Fare riferimento alla “Guida all’installazione dei diffusori” in dotazione.
W przypadku modelu BDV-E985W/E980W konieczne jest zmontowanie głośnika. Zapoznaj się z wchodzącym w skład zestawu

„Podręcznikiem instalacji głośników”.

Per collegare i cavi del diffusore al diffusore

Podłączanie przewodów głośnikowych do głośników

Collegare il cavo in modo che il cilindro colorato del cavo combaci con il colore dell’etichetta sulla parte posteriore del diffusore.
Podłącz przewody tak, aby kolor osłony przewodu pasował do koloru etykiety z tyłu głośników.

Parte posteriore o inferiore del diffusore

Tył lub spód głośnika

Collegare i cavi del diffusore rispettando i colori sulle prese SPEAKERS dell’unità.
Podłącz przewody głośnika tak, aby ich kolor pasował do koloru gniazd SPEAKERS urządzenia.

Pannello posteriore dell’unità principale/Tylny panel jednostki głównej

FRONT R

FRONT L

SUBWOOFER

CENTER

SPEAKERS

Y

P

VIDEO OUT

Rosso
Czerwony

Bianco
Biały

Verde
Zielony
Viola
Fioletowy

Pannello posteriore dell’amplificatore surround

Tylny panel wzmacniacza surround

Blu
Niebieski

Grigio
Szary

SUR L

IMPED

ANCE USE 3-16

SUR R

SPEAKERS

EZW

-RT50

2-A

Collegamento con cavi HDMI (raccomandato)

Łączenie przy użyciu kabli HDMI (zalecane)

Per il collegamento con cavi video invece che con cavi HDMI, vedere “2-B Collegamento con cavi video” sul retro.
Aby wykonać połączenie przy użyciu przewodów wideo (a nie kabli HDMI), patrz „2-B Łączenie przy użyciu przewodów wideo” na

drugiej stronie.

Collegamento del televisore/Podłączanie telewizora

HDMI IN

DIGITAL OUT

OPTICAL

VIDEO OUT

AUDIO IN

L

R

AUDIO

SAT/

CABLE

COAXIAL

DIGITAL IN

ARC

OUT

IN 1

IN 2

OPTICAL

DIGITAL IN

TV

Cavo HDMI*
Kabel HDMI*

Cavo ottico digitale*
Effettuare questo collegamento per ascoltare l’audio del

televisore attraverso il sistema.
Questo collegamento non è necessario se il televisore è

compatibile con la funzione Audio Return Channel (ARC).
Cyfrowy przewód optyczny*
Wykonanie tego połączenia pozwoli słuchać dźwięku

z telewizora przez zestaw.
Połączenie nie jest konieczne, jeśli telewizor obsługuje

funkcję Audio Return Channel (ARC).

Parte posteriore dell’unità principale
Tylna część głównego urządzenia

TV
Telewizor

Collegamento del set-top box/Podłączanie przystawki cyfrowej

Se non si utilizza un set-top box, passare direttamente a “3 Esecuzione di “Imp. Rapida”” sul retro.

Per ascoltare l’audio dal set-top box, premere ripetutamente FUNCTION per selezionare “HDMI 1”.
Jeśli nie używasz przystawki cyfrowej, przejdź do części „3 Wykonaj „Łatwą konfigurację”” na drugiej stronie.

Aby słuchać dźwięku z przystawki cyfrowej, naciśnij kilka razy przycisk FUNCTION, aż pojawi się komunikat „HDMI 1”.

VIDEO OUT

OPTICAL

DIGITAL IN

TV

AUDIO IN

L

R

AUDIO

SAT/

CABLE

COAXIAL

DIGITAL IN

HDMI OUT

ARC

OUT

IN 1

IN 2

Cavo HDMI*
Kabel HDMI*

Set-top box
Przystawka cyfrowa

Parte posteriore dell’unità principale
Tylna część głównego urządzenia

*Non in dotazione./*Nie wchodzi w skład zestawu.

Per ulteriori dettagli, consultare le Istruzioni per l’uso.
Szczegółowe informacje znajdują się w instrukcji obsługi.

BDV-E780W è il modello utilizzato a scopo illustrativo.
Na ilustracjach w celach poglądowych przedstawiono model
BDV-E780W.

Continua a “3 Esecuzione di “Imp. Rapida””/Przejdź do części „3 Wykonaj „Łatwą konfigurację””

Advertising