Sony KDS-55A2000 Manuale d'uso

Sxrd projection tv

Advertising
background image

© 2006 Sony Corporation

SXRD Projection TV

2-698-270-32(1)

KDS-70R2000
KDS-55A2000

DK

FI

IT

SE

Betjeningsvejledning

Før du betjener tv'et, skal du læse afsnittet
"Sikkerhedsoplysninger" i denne vejledning.
Gem vejledningen til senere brug.

Käyttöohje

Ennen kuin käytät tätä televisiota, lue tämän käyttöoppaan
”Turvallisuusohjeita”-jakso.
Säilytä tämä käyttöopas vastaisen varalle.

Istruzioni per l’uso

Prima di utilizzare il televisore, leggere la sezione

“Informazioni sulla sicurezza” del presente manuale.
Conservare il manuale per riferimento futuro.

Bruksanvisning

Läs avsnittet ”Säkerhetsinformation” i denna
bruksanvisning innan TV:n används.
Spara bruksanvisningen för framtida referens.

For mere information om Sony-produkter
Hyödyllista tietoa Sony tuotteista
Per informazioni utili sui prodotti Sony
For nyttig information om Sony-produkter

Advertising
Questo manuale è associato alle seguenti prodotti:
l'indice