Sony SPK-HCB Manuale d'uso

Sports pack, Spk-hcb, 2h c d b

Advertising
background image

Onderhoud

• Wanneer u opnamen hebt gemaakt in een omgeving met zeewind, moet u de

sportbehuizing goed uitwassen met zoet water om zout en zand te verwijderen.
Hierbij moeten de sluitklemmen gesloten zijn. Veeg de behuizing af met een zachte,
droge doek. U kunt het beste de sportbehuizing ongeveer 30 minuten
onderdompelen in zoet water. Als er zout op de sportbehuizing achterblijft, kunnen
metalen delen worden beschadigd of kan er roest ontstaan waardoor de behuizing
kan gaan lekken. Zorg dat u de sportbehuizing niet tegen andere apparatuur stoot
wanneer u deze in zoet water onderdompelt. Wanneer de waterdruk laag is en de
kromming van de O-ring klein is, kunnen overmatige schokken een waterlekkage
veroorzaken.

• Als er zonnebrandolie op de sportbehuizing komt, moet u de behuizing goed

reinigen met lauw water.

• Reinig de binnenkant van de sportbehuizing met een zachte, droge doek. Maak de

binnenkant van de sportbehuizing niet nat.

Voer het bovenstaande onderhoud altijd uit als u de sportbehuizing gebruikt. Gebruik
geen oplosmiddelen, zoals alcohol, benzine of thinner, omdat deze het oppervlak van
de sportbehuizing kunnen beschadigen.

De sportbehuizing opbergen

• Bevestig het tussenstuk dat bij de sportbehuizing wordt geleverd om slijtage van de

O-ring te voorkomen. (Zie afbeelding F)

• Sluit de behuizing zonder de sluitklemmen vast te maken om slijtage van de O-ring

te voorkomen.

• Zorg dat er geen stof op de O-ring terechtkomt.
•Bewaar de sportbehuizing niet op een koude, zeer hete of vochtige plaats of samen

met naftaleen of kamfer. Hierdoor kan de behuizing worden beschadigd.

Problemen oplossen

Probleem

Het geluid wordt

niet opgenomen.

Er lekt water in

de

sportbehuizing.

De opname- en

afspeelfuncties

werken niet.

De stroom wordt

niet ingeschakeld.

Specificaties

Materiaal

Plastic (PC, ABS), glas

Waterdicht

O-ring, sluitklemmen

Ingebouwde microfoon

Stereo

Afmetingen

Ongeveer 159

Ч

148

Ч

203 mm (b/h/d)

Gewicht

Ongeveer 930 g (alleen sportbehuizing)

Bijgeleverde toebehoren

Sportbehuizing (1)
Schouderband (1)
Cameramontageschoen (A (1)/B (1)/C (1))
Statiefschroefplaat (1)
Antireflectiering (Ø 25 (1)/M30

Ч

Ш 62 (1)/M30

Ч

Ш 43 (1))

Smeervet (1)
Tussenstuk (1)
Vloeistof tegen het beslaan van de lens (1)
Droogmiddel (1)
Handleiding en documentatie

Wijzigingen in ontwerp en technische gegevens voorbehouden zonder voorafgaande
kennisgeving.

De sportbehuizing gebruiken

G De stand selecteren

1 Schakel de sportbehuizing in.

Druk op de POWER toets om de sportbehuizing in te schakelen. Het functielampje
gaat branden als de sportbehuizing is ingeschakeld. De stand is ingesteld op
CAMERA.
Opmerking
Als u de videocamera 5 minuten of langer stand-by laat staan, wordt deze
automatisch uitgeschakeld. Hierdoor wordt de accu gespaard.
U kunt de instelling "A.SHUT OFF" van deze functie instellen op [Never] met de
videocamera. Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van de videocamera voor meer
informatie.
Als u wilt terugkeren naar stand-by, zet u de POWER toets opnieuw op "ON".

2 Selecteer de gewenste stand.

Druk op de toets voor het wijzigen van de stand om als volgt tussen de standen te
schakelen.

CAMERA

MEMORY

VCR

Controleer de geselecteerde stand met het functielampje op de sportbehuizing.

Als u bewegende beelden wilt opnemen, selecteert u de CAMERA stand.
Sommige modellen ondersteunen niet alleen de CAMERA stand, maar ook de
MEMORY stand. Deze functies zijn hetzelfde als die van de videocamera. Raadpleeg
de gebruiksaanwijzing van de videocamera voor meer informatie.

Als u stilstaande beelden wilt opnemen, selecteert u de MEMORY stand.
Sommige modellen ondersteunen niet alleen de MEMORY stand, maar ook de
CAMERA stand. Sommige modellen ondersteunen alleen de CAMERA stand.
Deze functies zijn hetzelfde als die van de videocamera. Raadpleeg de
gebruiksaanwijzing van de camera voor meer informatie.

Als u opgenomen beelden wilt afspelen, selecteert u de VCR stand.

Opmerkingen
• Als u een videocamera gebruikt die niet compatibel is met "Memory Stick Duo",

functioneert de videocamera zelfs in de CAMERA stand wanneer de SPK-HCB in de
MEMORY stand staat.

• De POWER toets van de sportbehuizing heeft voorrang op de POWER schakelaar

van de videocamera.

H De uitschuifbare spiegel openen

U kunt opnemen terwijl u de reflectie bekijkt in de uitschuifbare spiegel.
1 Open de uitschuifbare spiegel.
2 Open de zijstukken en plaats de uitstekende delen in de bijbehorende

openingen.

De uitschuifbare spiegel sluiten

Maak de uitstekende delen van beide zijstukken los en sluit het onderste zijstuk eerst.

I Opnemen
Bewegende beelden opnemen

In de CAMERA stand worden bewegende beelden op een band, disc of vaste schijf
opgenomen en in de MEMORY stand worden bewegende beelden op een "Memory
Stick Duo" opgenomen.

Druk op START/STOP.

De opname begint.

De opname stoppen

Druk op START/STOP.
Als u nog een keer op START/STOP drukt, wordt het opnemen opnieuw gestart.

De stroom uitschakelen

Stop met opnemen voordat u de POWER toets op "OFF" zet.

In-/uitzoomen (Zie afbeelding I)

• Druk op de Wide toets om uit te zoomen.
• Druk op de Telephoto toets om in te zoomen.
Druk voorzichtig op de toetsen om langzaam in of uit te zoomen.

Stilstaande beelden opnemen

MEMORY stand

Stilstaande beelden worden op een "Memory Stick Duo", disc of vaste schijf
opgenomen.
1 Druk de PHOTO toets licht in.

Het groene teken boven in het LCD-scherm stopt met knipperen en blijft branden. U
kunt nu een stilstaand beeld opnemen.
* Er is nog geen beeld opgenomen.

2 Druk de PHOTO toets stevig in.

Het beeld dat op het scherm wordt weergegeven, wordt opgenomen.

CAMERA stand

Stilstaande beelden worden op een "Memory Stick Duo" opgenomen.
1 Druk de PHOTO toets licht in.

Het woord "Capture" wordt rechtsboven in het LCD-scherm weergegeven en het
beeld op het scherm wordt stilgezet.
* Er is nog geen beeld opgenomen.

2 Druk de PHOTO toets stevig in.

Het beeld dat op het scherm wordt weergegeven, wordt opgenomen.

Als u de HDR-HC3, DCR-DVD905/DVD505 gebruikt, kunt u de Dual Rec functie
gebruiken. Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van de videocamera voor meer
informatie.
Opmerking
1 U kunt Nightshot of een andere functie voor opname in het donker niet gebruiken

met de sportbehuizing.

2 U kunt de flitser of telemacrofuncties niet gebruiken met de sportbehuizing.
3 Bij sommige modellen kunt u de opnamemedia selecteren ("Memory Stick Duo" of

disc). Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van de videocamera voor meer informatie.

J Afspelen

U kunt de beelden afspelen door de afstandsbediening naar de
afstandsbedieningssensor (aan de voorkant in het midden van de sportbehuizing) te
richten. U hoort hierbij geen geluid.
Gebruik de afstandsbediening voor alle andere functies. Raadpleeg de
gebruiksaanwijzing bij de videocamera voor meer informatie.
Opmerking
Als "Remote Commander" in het menu van de videocamera is ingesteld op "OFF",
wijzigt u dit in "ON".
U kunt deze functie niet gebruiken met een videocamera waarbij geen
afstandsbediening wordt geleverd.

Gebruiksaanwijzing

Bruksanvisning

Istruzioni per l’uso

Manual de instruções

2-667-229-21(1)

SPK-HCB

© 2006 Sony Corporation Printed in Japan

Sports Pack

Nederlands

• De sportbehuizing SPK-HCB is uitsluitend bestemd voor gebruik met de Sony

digitale videocamera HDR-HC3, DCR-DVD905/DVD805/DVD803/DVD755/
DVD705/DVD703/DVD653/DVD605/DVD602/DVD505/DVD405/DVD404/
DVD403/DVD305/DVD304/DVD205/DVD203/DVD202/DVD105/DVD103/
DVD92/SR100/SR90/HC96/HC94/HC90/HC46/HC44/HC43/HC42/HC39/
HC36/HC35/HC33/HC32/HC26/HC24/HC23/HC22/HC21/HC19/HC17.

• De sportbehuizing SPK-HCB is water- en vochtbestendig, zodat u de digitale

videocamera van Sony kunt gebruiken. (hieronder aangeduid als "videocamera")

• U kunt de sportbehuizing tot 5 meter onder water gebruiken.
• Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van de videocamera voor informatie over het

gebruik van uw videocamera met deze behuizing.

• Voordat u begint met opnemen, moet u controleren of de videocamera goed

werkt en of er geen water in de behuizing lekt.

• Sony aanvaardt geen aansprakelijkheid voor beschadiging van de videocamera,

accu, enzovoort bij gebruik van de sportbehuizing of voor de kosten van de
opnamen als er waterlekkage ontstaat door incorrect gebruik.

Voorzorgsmaatregelen bij gebruik

• Stel het glas aan de voorkant niet bloot aan sterke trillingen. Het glas kan hierdoor

barsten.

• Open de sportbehuizing niet in de zee of op het strand. U moet de voorbereiding,

zoals het plaatsen en vervangen van de band, de "Memory Stick Duo" en de disc,
uitvoeren op een plaats met een lage vochtigheid en geen zoute lucht.

• Gooi de sportbehuizing niet in het water.
• Gebruik de sportbehuizing niet op plaatsen met een sterke golfslag.
• Gebruik de sportbehuizing niet onder de volgende omstandigheden:

– op zeer warme of vochtige plaatsen.
– in water met een temperatuur boven 40 °C.
– bij temperaturen beneden 0 °C.
Onder deze omstandigheden kan vochtcondensatie of waterlekkage optreden en kan
de apparatuur worden beschadigd.

• Plaats de videocamera niet op een vochtige plaats in de behuizing. Als u de

videocamera op een vochtige plaats in de behuizing plaatst, kan dit leiden tot
condensvorming.

• Bij temperaturen boven 35 °C mag u de sportbehuizing niet langer dan één uur

achtereen gebruiken.

• Laat de sportbehuizing niet langere tijd in direct zonlicht liggen. Als u de

sportbehuizing toch in direct zonlicht moet laten liggen, moet u de behuizing
bedekken met een handdoek of andere bescherming.

Als er zonnebrandolie op de sportbehuizing komt, moet u de behuizing goed
reinigen met lauw water. Als u de zonnebrandolie niet van de sportbehuizing
verwijdert, kan de buitenkant van de sportbehuizing verkleuren of beschadigen.
(Er kunnen bijvoorbeeld scheurtjes in het oppervlak ontstaan.)

Waterlekkage

Als er waterlekkage optreedt, moet u de sportbehuizing niet langer aan water
blootstellen.
Als de videocamera nat wordt, brengt u deze direct naar de dichtstbijzijnde
onderhoudsdienst van Sony.
De klant moet eventuele reparatiekosten betalen.

De O-ring gebruiken

Wat is de O-ring?

De O-ring zorgt ervoor dat de sportbehuizing of andere apparatuur tegen water wordt
beschermd. (Zie afbeelding A)

Het is erg belangrijk dat u de O-ring goed onderhoudt. Als u de O-ring niet
goed onderhoudt op de manier die in de gebruiksaanwijzing wordt
aangegeven, kan er water in de behuizing lekken en kan de sportbehuizing
zinken.

De O-ring gebruiken

De O-ring aanbrengen

Breng de O-ring niet aan op locaties met veel stof of zand.
1 Verwijder de O-ring. (Zie afbeelding B)

• Als u de O-ring wilt verwijderen, drukt u licht op de ring en schuift u deze in de

richting van de pijl, zoals in de afbeelding wordt aangegeven. De O-ring heeft
genoeg speling zodat u deze gemakkelijk kunt verwijderen.
Zorg dat u met uw nagel geen krassen op de O-ring maakt.

• Verwijder de O-ring niet met een puntig of metalen voorwerp. U kunt hiermee

krassen op de groef van de sportbehuizing of de O-ring maken of deze
beschadigen.

2 Controleer de O-ring.

• Controleer zorgvuldig of er vuil aanwezig is. Is dit het geval, dan moet u het vuil

verwijderen met een zachte doek of een papieren zakdoekje.
– Bevinden er zich vuil, zand, haren, stof, zout, draadjes, enzovoort op de O-ring?
– Bevinden er zich resten smeervet op de O-ring?

• Ga voorzichtig met uw vingertop over de O-ring om te controleren op vuil dat

niet zichtbaar is.

• Zorg dat er geen resten van een doek of papieren zakdoekje achterblijven op de

O-ring nadat u de pakking hebt schoongemaakt.

• Controleer de O-ring op barstjes, onregelmatigheid, vervorming, haarscheurtjes,

zand, enzovoort. Vervang de O-ring als deze gebarsten of bekrast is.

3 Controleer de groef van de O-ring.

Zandkorrels of opgedroogd zout kunnen soms in de groef terechtkomen. Blaas het
zand en zout weg met een verstuiver of veeg het weg met een wattenstaafje. Zorg
dat er geen resten van het wattenstaafje achterblijven.

4 Controleer op dezelfde manier het contactgedeelte aan de andere kant

van de O-ring.

5 Smeer een laagje smeervet op de O-ring.

• Breng met uw vingertoppen een dun laagje smeervet aan op het gehele oppervlak

van de O-ring. (Zie afbeelding C)

• Gebruik geen papier of stof, omdat vezels op de O-ring kunnen achterblijven.
• Zorg dat er altijd een dun laagje smeervet op het oppervlak van de O-ring zit. Het

smeervet beschermt de O-ring en voorkomt slijtage.

• Breng de waterdichte O-ring direct aan nadat u een laagje smeervet hebt

aangebracht. Laat de ingevette O-ring niet op een tafel of ander oppervlak liggen.

6 Plaats de O-ring in de groef van de sportbehuizing.

Plaats de O-ring gelijkmatig in de groef en let met name op de volgende punten:
– Controleer op stof op de O-ring.
– Controleer of de O-ring niet is gedraaid. (Zie afbeelding D)

Controleren op waterlekkage

Nadat u de O-ring hebt vervangen, sluit u de sportbehuizing zonder de apparatuur
die u wilt gebruiken, in de behuizing te plaatsen. Houd de sportbehuizing ongeveer
drie minuten 15 cm onder water en controleer of er geen water in de behuizing lekt.

Onderhoud

Als u de sportbehuizing laat opdrogen met zout water in de groef van de O-ring, kan
er zout kristalliseren waardoor de functies van de O-ring kunnen verminderen.

Gebruiksduur van de O-ring

De gebruiksduur van de O-ring verschilt, afhankelijk van hoe vaak en onder welke
omstandigheden u de sportbehuizing gebruikt. De gebruiksduur is over het algemeen
één jaar.
Zelfs als de O-ring niet gebarsten of bekrast is, neemt de waterdichtheid van de O-ring
toch af door vervorming en slijtage. Vervang de O-ring door een nieuwe als u barstjes,
onregelmatigheid, vervorming, haarscheurtjes, krassen of zand aantreft.
Als u de O-ring hebt vervangen, controleert u of er geen water in lekt.

Smeervet

Gebruik het bijgeleverde smeervet. Smeervet van een andere fabrikant kan de O-ring
beschadigen en waterlekkage veroorzaken.

Vloeistof tegen het beslaan van de lens

Breng een laagje vloeistof tegen het beslaan van de lens aan op het oppervlak van het
glas aan de voorkant. U voorkomt zo dat het glas beslaat.
De vloeistof tegen het beslaan van de lens gebruiken
Breng 2 of 3 druppels vloeistof aan op het glas aan de voorkant en verdeel de vloeistof
gelijkmatig met een wattenstaafje, een zachte doek of een papieren zakdoekje.

Droogmiddel

Gebruik het bijgeleverde droogmiddel naast de vloeistof tegen het beslaan van de lens
om nog meer te voorkomen dat het glas beslaat. Plaats 1 tot 2 uur voor het opnemen
nieuw droogmiddel in de sportbehuizing. Plaats het droogmiddel in de
cameramontageschoen tussen de geleiders in de voorkant van de behuizing. (Zie
afbeelding E) Zorg dat het droogmiddel niet blijft haken achter de
cameramontageschoen. Bewaar het droogmiddel in de oorspronkelijke verpakking en
houd deze goed gesloten. Gooi het droogmiddel na gebruik niet terug in de
verpakking. Dit vermindert de werking van het ongebruikte droogmiddel. Gebruik
een nieuw droogmiddel om nog meer te voorkomen dat het glas beslaat. Laat het
droogmiddel niet achter in de sportbehuizing.

O-ring, smeervet, vloeistof tegen het beslaan van de lens
en droogmiddel

De O-ring, het smeervet, de vloeistof tegen het beslaan van de lens en het droogmiddel
zijn verkrijgbaar bij de dichtstbijzijnde Sony-handelaar.
O-ring (modelnummer 2-668-985-01)
Smeervet (modelnummer 2-582-620-01)
Vloeistof tegen het beslaan van de lens (modelnummer 3-072-039-01)
Droogmiddel (modelnummer 2-672-372-01)

Svenska

• Sporthuset SPK-HCB är utformat att endast användas med Sonys digitala

videokamera HDR-HC3, DCR-DVD905/DVD805/DVD803/DVD755/DVD705/
DVD703/DVD653/DVD605/DVD602/DVD505/DVD405/DVD404/DVD403/
DVD305/DVD304/DVD205/DVD203/DVD202/DVD105/DVD103/DVD92/
SR100/SR90/HC96/HC94/HC90/HC46/HC44/HC43/HC42/HC39/HC36/HC35/
HC33/HC32/HC26/HC24/HC23/HC22/HC21/HC19/HC17.

• Sporthuset SPK-HCB skyddar mot vatten och fukt, vilket utökar möjligheterna att

använda Sonys digitala videokamera (kallas i fortsättningen ”videokamera”).

• Kan användas på ett djup av upp till 5 meter under vatten.
• Mer information om hur du använder videokameran med det här sporthuset

finns i bruksanvisningen till videokameran.

• Innan du börjar spela in bör du kontrollera att videokameran fungerar och att

inget vatten läcker in.

• Sony är inte ersättningsskyldig för skador på videokameran, batteriet m.m. som

kan uppkomma när du använder sporthuset eller för inspelningskostnader som
kan uppstå om vatten läcker in på grund av felaktig användning.

Försiktighetsåtgärder vid användning

• Utsätt inte skyddsglaset för kraftiga stötar eftersom det då kan spricka.
• Undvik att öppna sporthuset ute till sjöss eller på stranden. Förberedelser, till

exempel isättning och byte av kassettband, ”Memory Stick Duo” och skiva bör göras
på en plats med låg fuktighet och saltfri luft.

• Kasta inte sporthuset i vattnet.
• Undvik att använda sporthuset på platser med höga vågor.
• Undvik att använda sporthuset i följande situationer:

– i extremt varma eller fuktiga miljöer.
– i vatten med temperaturer på över 40 °C .
– vid temperaturer lägre än 0 °C.
I dessa situationer kan det uppstå kondens eller läckage som är skadligt för
videokameran.

• Undvik att installera kameran i fuktiga miljöer. Om du installerar den i en fuktig

miljö kan du råka ut för kondensbildning.

• Använd inte sporthuset mer än en timme i taget vid temperaturer som överstiger 35

°C.

• Lämna inte sporthuset liggande i direkt solljus under längre perioder. Om det inte

går att undvika att sporthuset ligger i solen bör du täcka över den med en handduk
eller liknande.

Om det skulle finnas sololja på sporthuset måste den torkas bort noggrant med
ljummet vatten. Om sporthuset lämnas med sololja på höljet, kan
ytan på sporthuset missfärgas eller skadas (t.ex. kan sprickor på ytan uppstå).

Vattenläckage

Om det skulle råka läcka in vatten i sporthuset måste du snarast möjligt flytta
utrustningen till ett torrt ställe.
Om videokameran blivit våt bör du genast ta den till närmaste Sony-service.
Kunden måste själv stå för reparationskostnaderna.

Använda O-ringen

Vad är en O-ring?

O-ringen gör att sporthuset hålls garanterat vattentätt (se ill. A).

Det är mycket viktigt att O-ringen underhålls. Om O-ringen inte underhålls i
enlighet med instruktionerna kan vattenläckage uppstå och detta kan leda till
att sporthuset sjunker.

Använda O-ringen

Montera O-ringen

Undvik dammiga och sandiga platser när O-ringen ska monteras.
1 Avlägsna O-ringen (se ill. B).

• När du ska avlägsna O-ringen trycker du ned den lätt och för den i pilens riktning

som på bilden. O-ringen sitter tillräckligt löst så att den enkelt kan flyttas.
Var försiktig med naglarna så att O-ringen inte repas.

• Ta inte bort O-ringen med ett metallföremål eller ett annat vasst verktyg. Sådana

föremål kan repa eller skada O-ringen eller spåret i sporthuset.

2 Kontrollera O-ringen.

• Gör alla kontrollerna nedan. Om du hittar något av följande torkar du bort det

med en mjuk trasa eller mjukt papper.
– Finns det smuts, sand, hårstrån, damm, salt, trådrester eller liknande på O-

ringen?

– Finns det gammalt smörjfett på O-ringen?

• Stryk försiktigt med fingret längs O-ringen och känn efter om det finns smuts som

inte syns.

• Se till att inga tyg- eller pappersrester lämnas kvar på O-ringen när du torkat av

den.

• Kontrollera att det inte finns några sprickor, böjda delar, ojämnheter, små

bristningar, repor, sand o.s.v. Om det finns sprickor eller repor på O-ringen bör
den ersättas med en ny.

3 Kontrollera spåret till O-ringen.

Ibland kan sand eller saltbildningar tränga in i spåret. Rengör i så fall med tryckluft
eller genom att torka av med bomullstops. Se till att inga rester från bomullstopsen
lämnas kvar på insidan.

4 Gör samma kontroll av kontaktytan på den andra sidan av O-ringen.
5 Applicera fett på O-ringen.

• Stryk på ett tunt lager av fett med fingertopparna på hela ytan runt O-ringen (se

ill. C).

• Använd aldrig tygtrasor eller papper för att applicera fettet, eftersom fibrerna kan

fastna på O-ringen.

• Se till att det alltid finns ett tunt lager av fett på ytan runt O-ringen. Fettet skyddar

O-ringen och förebygger slitage.

• Montera O-ringen omedelbart när du har smort in den med fett. Lämna inte kvar

den infettade O-ringen på ett bord eller liknande.

6 För in O-ringen i sitt spår på sporthuset.

Montera O-ringen så att den ligger helt rakt i spåret och kontrollera följande noga:
– Se till att det inte finns smuts på O-ringen.
– Se till att O-ringen inte har vridit sig (se ill. D).

Kontroll av vattenläckage när O-ringen har satts i

Efter montering av O-ringen stänger du sporthuset utan att sätta i den utrustning du
tänker använda. Sänk ned sporthuset i vatten till ett djup på ca 15 cm och håll det nere
i ungefär 3 minuter. Kontrollera sedan om det finns något läckage.

Underhåll

Om sporthuset får torka med saltvatten i spåret till O-ringen bildas saltkristaller som
kan försämra O-ringens funktion.

O-ringens livslängd

O-ringens livslängd beror på hur ofta du använder sporthuset och under vilka
förhållanden det används. Det brukar vara ca ett års tid.
Även om O-ringen inte har några sprickor eller repor kan formförändringar och
slitage göra att vattentätheten försämras. Byt ut O-ringen mot en ny om du upptäcker
sprickor, böjda delar, ojämnheter, små bristningar, repor, sandkorn och liknande.
Kontrollera att inget vatten läcker in efter montering av O-ringen.

Fettapplicering

Använd det fett som medföljer. Om du använder fett från andra tillverkare skadas O-
ringen och då uppstår vattenläckage.

Skyddslösning

Stryk den medföljande skyddslösningen mot imma på glaset. Den motverkar att imma
bildas på glaset.
Hur skyddslösningen används
Applicera 2 eller 3 droppar av vätskan på glaset och torka försiktigt för att sprida
vätskan. Använd bomullspinnar, en mjuk torkduk eller mjukt papper.

Torkmedel

För att öka effekten av imskyddet bör du, förutom skyddslösningen mot imma på
linsen, också använda det medföljande torkmedlet. Placera en ny
torkmedelsförpackning i skyddsfodralet 1 eller 2 timmar innan du ska spela in. Placera
torkmedlet inne i den främre delen av sportfodralet, i rälsen för kamerans
monteringssko. (se ill. E) Se upp så att inte kamerans monteringssko hakar fast i
torkmedlet. Låt återstoden av torkmedlet ligga kvar i originalförpackningen och se till
att förpackningen är ordentligt försluten. Lägg inte tillbaka använt torkmedel i
förpackningen eftersom det försämrar det torkmedel som du har kvar. För att öka
effekten av imskyddet bör du använda ett oanvänt torkmedel. Låt inte torkmedlet bli
liggande i sporthuset.

O-ring, fett, skyddslösning mot imma och torkmedel

Du kan köpa O-ring, fett, skyddslösning mot imma, och torkmedel hos närmaste
Sony-återförsäljare.
O-ring (modellnr 2-668-985-01)
Fett (modellnr 2-582-620-01)
Skyddslösning (modellnr 3-072-039-01)
Torkmedel (artikelnummer 2-672-372-01)

Underhåll

• När du har slutfört inspelning på en plats utsatt för havsluft måste sporthuset tvättas

med sötvatten med spännena ordentligt fastspända. Torka sedan av det med en
mjuk, torr trasa. Vi rekommenderar att sporthuset hålls nersänkt i sötvatten i ca 30
minuter. Om salt lämnats kvar på sporthuset finns det risk för att metalldelar skadas
eller att rostbildning uppstår, vilket kan leda till vattenläckage. Se upp så att du inte
slår emot sporthuset med någon annan utrustning du har med dig när du sänker
ned sporthuset i sötvatten. När vattentrycket är lågt och O-ringens böjning är liten
behövs det bara en liten törn för att vatten ska läcka in.

• Om sololja eller någon annan oljig substans skulle råka komma på sporthuset, ska

det sköljas bort med ljummet vatten.

•Rengör insidan av sporthuset med en mjuk, torr trasa. Tvätta inte insidan av

sporthuset.

Se till att utföra ovanstående underhåll varje gång du har använt sporthuset.
Använd inte någon typ av lösningsmedel som t.ex. alkohol, tvättbensin eller thinner
vid rengöring eftersom det kan skada ytfinishen.

Sporthusets förvaring

• Sätt på mellanlägget som medföljer sporthuset för att förhindra slitage av den

vattentäta packningen (se ill. F).

• Undvik slitage av O-ringen genom att stänga sporthuset utan att spänna fast

spännena.

• Skydda O-ringen från damm.
• Förvara inte sporthuset på en kall, varm eller fuktig plats, eller tillsammans med

naftalin eller kamfer, eftersom det då kan skadas.

Felsökning

Problem

Ljudet spelas inte in.

Vatten läcker in i

sporthuset.

Inspelnings- och

uppspelningsfunktionen

fungerar inte.

Strömmen slås inte på.

Tekniska data

Material

Plast (PC, ABS), glas

Vattentäthet

O-ring, spännen

Inbyggd mikrofon

Stereo

Storlek

Ca. 159

Ч

148

Ч

203 mm (b/h/d)

Vikt

Ca. 930 g (själva sporthuset)

Inkluderade artiklar

Sporthus (1)
Axelrem (1)
Monteringssko (A (1)/B (1)/C (1))
Skruvplatta för stativ (1)
Reflexskydd (Ø 25 (1)/M30

Ч

Ш 62 (1)/M30

Ч

Ш 43 (1))

Fett (1)
Mellanlägg (1)
Skyddslösning mot imma (1)
Torkmedel (1)
Uppsättning tryckt dokumentation

Rätt till ändringar av utförande och tekniska data förbehålles.

Använda sporthuset

G Välja läge

1 Slå på sporthuset.

Slå på strömmen genom att trycka på strömbrytaren POWER. Lägeslampan lyser
när sporthuset är aktiverat. Läget som är valt är CAMERA-läget.
Obs!
Om du lämnar videokameran i standbyläge under mer än fem minuter stängs den
av automatiskt. Det är för att skydda batteriet från att laddas ur.
Du kan ändra ”A.SHUT OFF”-inställningen för den här funktionen till [Never] på
kameran. Mer information finns i bruksanvisningen till videokameran.
Du kommer tillbaka till standbyläget igen genom att vrida strömbrytaren POWER
till ”ON” igen.

2 Välj önskat läge.

När du trycker på lägeväxlingsknappen växlar lägena i följande ordning.

CAMERA

MEMORY

VCR

Lägeslampan på sporthuset visar vilket läge som är aktiverat.

Om du tänker filma rörliga bilder väljer du CAMERA-läget.
Vissa modeller har inte bara ett CAMERA-läge utan också ett MEMORY-läge.
Eftersom funktionerna är desamma som hos den videokamera som du har finns mer
information i bruksanvisningen till videokameran.

Om du tänker spela in stillbilder väljer du MEMORY-läget.
Vissa modeller har inte bara ett MEMORY-läge utan också ett CAMERA-läge. Vissa
modeller har bara ett CAMERA-läge.
Eftersom funktionerna är desamma som hos den videokamera som du har finns mer
information i bruksanvisningen till kameran.

Om du vill spela upp det du har spelat in väljer du VCR-läget.

Obs!
• Om du använder en videokamera som inte kan hantera ”Memory Stick Duo”

kommer kameran att arbeta i CAMERA-läget även om SPK-HCB står i MEMORY-
läget.

• Strömbrytaren POWER på sporthuset har prioritet över strömbrytaren POWER på

videokameran.

H Öppna den infällbara spegeln

Du kan fotografera samtidigt som du iakttar motivet i den infällbara spegeln.
1 Öppna den infällbara spegeln.
2 Öppna vingarna och sätt in tungorna i motsvarande hål.

Stänga den infällbara spegeln

Lossa tungorna på båda vingarna och fäll först in den undre vingen.

I Spela in
Spela in rörliga bilder

I CAMERA-läget spelas rörliga bilder in på kassettband, skiva eller hårddisk; i
MEMORY-läget spelas rörliga bilder in på ett ”Memory Stick Duo”.

Tryck på START/STOP-knappen.

Inspelningen startar.

Avbryta inspelningen

Tryck på START/STOP-knappen.
Inspelningen startar igen om du trycker på START/STOP-knappen en gång till.

Slå av strömmen

Avbryt inspelningen innan du vrider strömbrytaren POWER till ”OFF”.

Zoomning (se ill. I)

• Du zoomar ut genom att trycka på vidvinkelknappen.
• Du zoomar in genom att trycka på telefotoknappen.
Tryck inte så hårt om du vill zooma långsammare.

Spela in stillbilder

MEMORY-läge:

Stillbilder spelas in på ett ”Memory Stick Duo” eller en hårddisk.
1 Tryck lätt på PHOTO-knappen.

Det gröna märket upptill på LCD-skärmen slutar blinka och lyser stadigt. Nu kan
du spela in en stillbild.
* Än är ingen bild inspelad.

2 Tryck ned PHOTO-knappen helt och hållet.

Då tas den bild som visas på skärmen.

CAMERA-läge

Stillbilder spelas in på ett ”Memory Stick Duo”.
1 Tryck lätt på PHOTO-knappen.

Ordet ”Capture” (infångat) visas uppe till höger på LCD-skärmen och bilden på
skärmen fryses.
* Än är ingen bild inspelad.

2 Tryck ned PHOTO-knappen helt och hållet.

Då tas den bild som visas på skärmen.

Om du har någon av modellerna HDR-HC3, DCR-DVD905/DVD505 kan du använda
funktionen Dual Rec (dubbelinspelning). Mer information finns i
bruksanvisningen till videokameran.
Obs!
1 Du kan inte använda Nightshot eller andra mörkerfunktioner när du använder

sporthuset.

2 Du kan inte använda videokamerans blixt eller tele-makrofunktioner när du

använder sporthuset.

3 På vissa modeller kan du välja inspelningsmedium (”Memory Stick Duo” eller

skiva). Mer information finns i bruksanvisningen till videokameran.

J Uppspelning

Du kan spela upp bilden genom att peka med fjärrkontrollen mot fjärrkontrollsensorn
(den sitter på mitten av sporthusets framsida). Ljudet hörs inte.
Använd fjärrkontrollen för alla övriga funktioner. Mer information finns i den
bruksanvisning som följde med videokameran.
Obs!
Om ”Remote Commander” i videokamerans meny är ställt på ”OFF” ändrar du det till
”ON”.
Du kan inte använda den här funktionen med en videokamera som inte levererades
med fjärrkontroll.

K Uttagning av videokameran

1 Stäng av videokameran genom att trycka på strömbrytaren POWER. (se

ill. K-1)

2 Lossa spännena och öppna den bakre hushalvan.

Mer information finns i steg 2 under avsnittet ”Montera videokameran” i
anvisningarna om förberedelser av sporthuset.
Obs!
Innan du öppnar sporthuset bör du torka av det och se till att du själv är torr. Se till
att inget vatten kommer in i videokameran.

3 Dra ut kamerans monteringssko. (se ill. K-3)

Håll kamerans monteringssko i knopparna på ena sidan av monteringsskon, tryck
på knopparna och dra långsamt ut videokameran.

4 Dra ut kameran så långt att kontakterna som är anslutna till kameran går

fria från sporthuset och koppla sedan bort kontakterna från
videokameran.
Obs!
Håll om själva kontakten när du lossar ljud/fjärrkontrollkontakten.
Koppla inte bort kontakten genom att dra i kabeln och dra heller inte ut kamerans
monteringssko medan kontakten sitter kvar i kameran. Det kan leda till att
kabelkontakten eller kontakten på videokameran skadas.

5 Ta loss monteringsskon.

v

Vuil

v

Zand

v

Haren

v

Stof

v

Zout

v

Draden

v

Smuts

v

Sand

v

Hårstrån

v

Damm

v

Salt

v

Trådrester

v

Sprickor

v

Böjda
delar

v

Små bristningar v Repor v Sand

v

Ojämnheter

v

Barstjes v Onregelmatigheidv Vervorming v Haarscheurtjes v Krassen v Zand

Oplossing

Sluit de audio-/

afstandsbedieningsstekker aan op de

A/V-aansluiting of A/V OUT-

aansluiting van de videocamera.

•Maak de sluitklemmen vast tot

deze vastklikken.

•Plaats de O-ring gelijkmatig in de

groef.

•Vervang de O-ring door een

nieuwe.

• Laad de accu volledig op.

• Sluit de audio-/

afstandsbedieningsstekker aan op

de A/V-aansluiting of A/V OUT-

aansluiting van de videocamera.

• Spoel de band terug of gebruik een

nieuwe band.

• Plaats een andere "Memory Stick

Duo" in de camera of verwijder

ongewenste gegevens van de

"Memory Stick Duo".

• Verschuif het wispreventienokje of

plaats een nieuwe band en een

nieuwe "Memory Stick Duo".

• Gebruik een nieuwe disc of

formatteer de disc (behalve DVD-

R).

• Maak het finaliseren van de disc

ongedaan (behalve DVD-R).

• Verwijder overbodige gegevens

van de vaste schijf.

• Laat de sportbehuizing ten minste

1 seconde staan nadat het

functielampje op de behuizing is

uitgegaan.

• Schakel de sportbehuizing weer in.

Oorzaak

De audio-/

afstandsbedieningsstekker is

niet aangesloten.

• De sluitklemmen zijn niet

vastgemaakt.

• De O-ring is niet juist

aangebracht.

• De O-ring is bekrast of

gescheurd.

• De accu is leeg.

• De

afstandsbedieningsstekker

is niet aangesloten.

• De band is vol.

• De "Memory Stick Duo" is

vol.

• Het wispreventienokje op

de band en de "Memory

Stick Duo" is ingesteld op

de stand waarin niet kan

worden opgenomen.

• De disc is vol.

• De disc is gefinaliseerd.

• De vaste schijf is vol.

• Als u de sportbehuizing net

hebt uitgeschakeld, kunt u

deze niet direct weer

inschakelen.

K De videocamera verwijderen

1 Druk op de POWER toets om de videocamera uit te schakelen. (Zie

afbeelding K-1)

2 Maak de sluitklemmen los en open de achterkant van de behuizing.

Raadpleeg stap 2 bij "De videocamera installeren"in de Voorbereidingshandleiding
voor sportbehuizing voor meer informatie.
Opmerking
Veeg het water van de sportbehuizing en van uzelf voordat u de sportbehuizing
opent. Er mag geen water op de videocamera terechtkomen.

3 Trek de cameramontageschoen uit. (Zie afbeelding K-3)

Houd de cameramontageschoen vast bij de knoppen aan beide zijden, druk op de
knoppen en haal de videocamera voorzichtig uit de schoen.

4 Trek de videocamera zo ver uit de sportbehuizing dat de stekkers die zijn

aangesloten op de videocamera, net uit de sportbehuizing steken. Maak
vervolgens de stekkers van de videocamera los.
Opmerking
Koppel de audio-/afstandsbedieningsstekker altijd los door aan de stekker te
trekken.
Koppel de stekker niet los door aan de kabel te trekken en trek de
cameramontageschoen niet uit terwijl de stekker is aangesloten. U kunt anders de
stekker of de aansluiting op de videocamera beschadigen.

5 Maak de cameramontageschoen los.

Orsak

Ljud/

fjärrkontrollskontakten är

inte ordentligt ansluten.

• Spännena är inte

fastspända.

• O-ringen har monterats

på fel sätt.

• Det finns repor eller

sprickor på O-ringen.

• Batteriet har laddats ur.

• Fjärrkontakten är inte

ansluten.

• Bandet är slut.

• ”Memory Stick Duo” är

fullt.

• Säkerhetsfliken på

kassetten och ”Memory

Stick Duo” är inställd så

att det inte går att spela in.

• Det finns inte mer plats på

skivan.

• Skivan har stängts.

• Hårddisken är full.

• Alldeles efter det att jag

slagit av strömmen går

det inte att slå på den

igen.

Åtgärder

Anslut ljud/

fjärrkontrollskontakten till

antingen A/V- eller A/V OUT-

kontakten på videokameran.

• Spänn fast spännena tills du

hör ett klickande ljud.

• Sätt O-ringen jämnt i spåret.

• Byt ut O-ringen mot en ny.

• Fulladda batteriet.

• Anslut ljud/

fjärrkontrollskontakten till

antingen A/V- eller A/V

OUT-kontakten på

videokameran.

• Spola tillbaka bandet eller

använd ett nytt band.

• Sätt i ett annat ”Memory Stick

Duo” eller radera data som

inte behövs från ”Memory

Stick Duo”.

• Skjut upp säkerhetsfliken eller

sätt i ett nytt kassettband och

ett nytt ”Memory Stick Duo”.

• Använd en ny skiva eller

formatera skivan (utom DVD-

R).

• Öppna (unfinalize) skivan

(utom DVD-R).

• Ta bort information som du

kan avvara från hårddisken.

• Gör inget med sporthuset

under 1 sekund eller mer

sedan lampan på sporthuset

har slocknat.

• Slå på sporthuset igen.

G

A

Uitschuifbare
spiegel
Spegelhuv

Bevestigingsoog voor
schouderband
Hake för axelrem

Cameramontageschoen
Monteringssko

POWER schakelaar
Strömbrytare POWER

Handgreepband
Handledsrem

Statiefschroefgat
Monteringshål för
stativ

PHOTO toets
PHOTO-knapp

Voorkant van
de behuizing
Främre
hushalva

Glas aan
voorkant
Frontglas

Stereomicrofoon
Stereomikrofon

O-ring
O-ring

2

H

C

D

B

Goed
Rätt

F

Verkeerd
Fel

Wide toets
Vidvinkelknapp

START/STOP toets
START/STOP-knapp

Telephoto toets
Telefotoknapp

Functielampje
Lägesindikator

O-ring
O-ring

Kabelhouder
Kabelklämma

Audio-/
afstandsbedieningsstekker
Ljud/fjärrkontrollskontakt

OPEN

Sluitklem
Spänne

E

Droogmiddel
Torkmedel

Printed on 100% recycled paper using
VOC (Volatile Organic Compound)-free
vegetable oil based ink.

Toets voor stand
wijzigen
Lägeväxlingssknapp

I

1

Telephoto toets
Telefotoknapp

Wide toets
Vidvinkelknapp

K

3

Achterkant
van de
behuizing
Bakre
hushalva

Advertising