Sony MSAC-PC3 Manuale d'uso

Msac-pc3

Advertising
background image

Urkoppling av enheten från datorn

Efter att kopieringen av bilddata är slutförd, utför tillvägagångssättet som
beskrivs här nedan innan ”Memory Stick” tas ur från denna enhet och innan
denna enhet kopplas från datorn.
Skärmarna som visas i Windows XP används i följande förklaringar.
Det kan hända att skärmvisningen skiljer sig beroende på vilket operativsystem
som används.

1

Klicka på ikonen ”Unplug or Eject Hardware” i meddelandefältet i
nedre högra delen av skärmen.

2

Klicka på ”Safely remove Sony Memory Stick-Drive (F:)”.
P

Obs!

Det kan hända att enhetsbeteckningen visas som något av följande beroende på
vilket operativsystem och vilken ”Memory Stick” som används.
[Sony-Memory Stick Drive (F:)]
[Standard IDE/ESDI Hard Disk Controller Drive (F:)]
[PCMCIA IDE/ATAPI Controller (F:)]

3

”Sony Memory Stick can be removed safely” visas.
I detta läge är data tryggad även om enheten kopplas från datorn.
* Det kan hända att skärmvisningen skiljer sig beroende på vilket

operativsystem som används.

4

Ta ur denna enhet från datorn genom att klicka på
utmatningsknappen på PC-kortsöppningen.
P

Obs!

Man får dock inte ta ur ”Memory Stick” från denna enhet medan åtkomstlampan
blinkar. Data på ”Memory Stick” kan bli korrumperad.

B

Användningssätt

(När Macintosh används)

Anslutning av enheten till datorn och
installation av drivrutiner

Det går bra att använda drivrutinen som ingår i operativsystemet som standard.
Gå tillväga enligt följande beskrivning.

1

Slå på strömmen till datorn och starta Mac OS.

2

Skjut in enheten med isatt ”Memory Stick” i datorns PC-
kortöppning tills det tar stopp.
Se ”Anslutning av denna enhet till datorn” för hur man ansluter denna
enhet till datorn.

3

Installationen av drivrutinen startas automatiskt och drivrutinen
blir installerad på datorn.

4

När installationen av drivrutinen är slutförd, visas en Memory Stick-
ikon på skivbordet. Denna enhet kan nu användas.

Urkoppling av denna enhet från datorn

1

Stäng programmet som används för denna produkt.

2

Kontrollera att enhetens åtkomstlampa inte lyser.

3

Flytta Memory Stick-ikonen till [Trash].
När Memory Stick-ikonen har markerats, välj ”Uninstall” i [Special]-
menyn i övre vänstra hörnet av skärmen.

4

Koppla loss denna enhet från datorn.

P

Obs!

Man får dock inte ta ur ”Memory Stick” från denna enhet medan åtkomstlampan
blinkar. Data på ”Memory Stick” kan bli korrumperad.

Felsökning

Problem

Ikonen [Removable Disk]
visas inte.

Åtkomstlampan blinkar
när en ”Memory Stick”
sätts i.

Läsning av data på
”Memory Stick”,
skrivning av data till
”Memory Stick”, och
kopiering resulterar i att
en blå skärm och ett
varningsmeddelande
visas.

Det ser ut som att
skrivning av data eller
radering av data på
”Memory Stick” äger
rum, men data på
”Memory Stick” har inte
ändrats.

Det går inte att mata ut
”Memory Stick” från
Memory Stick PC-
kortadaptern.

Tekniska data

PC-kortsadapter för Memory Stick

Gränssnitt: PCMCIA ATA 16-bitar (PC-kort typ II)

Systemuppbyggnad som krävs

Rekommenderad Windows-miljö

OS: Microsoft Windows 98/Windows 98 Second Edition (Windows 98SE)/

Windows Millennium Edition (Windows Me)/Windows 2000
Professional (Windows 2000)/Windows XP Home Edition/XP
Professional (Windows XP)
Microsoft Windows CE/1.0/2.0/2.11/3.0

Rekommenderad Macintosh-miljö

OS: Mac OS 8.5~9.2.2/X (v10.1.2~10.2.2)

P

Obs!

• Operativsystemen som nämns här ovan måste vara installerade på datorn när den

skickas iväg från fabriken.

• Korrekt funktion kan inte garanteras för uppgraderade operativsystem även om det

skulle vara något av dem som nämns ovan.

• PC-kortsöppning som är kompatibel med PC-kort typ II som standardutrustning.
• Korrekt funktion garanteras inte på alla datorer även under rätta driftsförhållanden.

Strömförsörjning

3,3/5,0 V likström

Strömförbrukning

Maximalt 90 mA likström

Yttre mått

Cirka 54

Ч

5,0

Ч

85,6 mm (b

×

h

×

d)

Vikt

Cirka 30 g (exklusive ”Memory Stick”)

Driftsförhållande

Temperatur 0 °C till 60 °C (tål inte fukt)
Fuktighet

20 % till 80 % (tål inte fukt)

Rätten att ändra utförande och tekniska data utan föregående meddelande
förbehålls.

Om du har några frågor/kommentarer rörande denna produkt, vänligen
besök vår hemsida för kundservice på adressen
http://www.sony.net/memorystick/supporte

3

Start het "Nieuwe Hardware Wizard" hulpprogramma voor het
toevoegen van nieuwe apparatuur, om het stuurprogramma te
installeren.
Afhankelijk van het besturingssysteem van uw computer kan de installatie
van het stuurprogramma automatisch starten, of kan het "Wizard"
hulpprogramma niet beginnen.
Volg dan de aanwijzingen op het scherm en klik op de knop [Next] om het
stuurprogramma te installeren.

4

Kies de mogelijkheid "Search for the best driver for your device
[Recommended]" en klik op [Next].

5

Markeer geen van de aankruisvakjes. Klik op [Next].

6

Kies "The updated driver [Recommended] Standard IDE/ESDI Hard
Disk Controller".

7

Volg de aanwijzingen op het scherm en klik op de knop [Next].

8

Klik op de knop [Finish]. Hiermee is het installeren van het
stuurprogramma voltooid.
Nu kunt u het apparaat gaan gebruiken.

P

Opmerking

Start het "wizard" hulpprogramma voor het toevoegen van nieuwe apparatuur
wanneer u deze adapter voor het eerst in gebruik neemt en ook voor het eerste gebruik
van een "Memory Stick" met een andere capaciteit.

Controleren of alle aansluitingen in orde
zijn

1

Open de map "My Computer".
1

Dubbelklik op "My Computer".

2

De mappen onder "My Computer" verschijnen.

2

Het pictogram voor een nieuw herkende "Sony MemoryStick (F:)"
verschijnt.
Het pictogram voor de "Sony MemoryStick (F:)" geeft aan dat dit apparaat
op de computer is aangesloten. Afhankelijk van de configuratie van uw
computer kan er voor de stationsletter (F:) een andere letter worden
aangegeven.
De aansluiting is in orde wanneer het pictogram voor de "Sony MemoryStick
(F:)" wordt aangegeven.
Het kan wel even duren voordat het "Sony MemoryStick (F:)" pictogram
verschijnt.

P

Opmerkingen

• Als het "Sony MemoryStick (F:)" pictogram niet verschijnt, kan het stuurprogramma

niet goed zijn geïnstalleerd. Volg dan de aanwijzingen onder "Als het uitneembare
medium niet wordt aangegeven".

• In plaats van "Sony MemoryStick (F:)" kan er "Removable Disk (F:)" worden

aangegeven en het pictogram kan ook verschillen, afhankelijk van uw
besturingssysteem en het type "Memory Stick" dat u gebruikt.

• Bij gebruik van nog een ander "Removable Disk" kunnen er meerdere pictogrammen

voor "Removable Disk" verschijnen.

• De "Memory Stick" kan herkend worden als "Local Disk (F:)", maar dit maakt verder

geen verschil voor de werking of bediening. Voor gebruik onder Windows 98/
Windows 98SE/Windows Me leest u de aanwijzingen onder "Voor gebruikers van
Windows 98/Windows 98SE/Windows Me" in de onderstaande paragrafen en
wijzigt u de disk-instellingen van "Local Disk" in "Removable Disk".
Dit zal geen problemen geven bij de werking of bediening, maar de instelling kan
niet worden gewijzigd in "Removable Disk" wanneer de "Memory Stick" is herkend
als "Local Disk" onder Windows 2000/Windows XP. In dat geval is het aanbevolen
voor het gebruik van de "Memory Stick" het LOCK schrijfbeveiligingsknopje in de
vrije stand terug te schuiven ("Voorzorgen bij het gebruik van de "Memory Stick"").

– Voor gebruikers van Windows 98/Windows 98SE/Windows Me –
Bij het eerste gebruik van dit apparaat zal het in de map "My Computer"
verschijnen als "Local Disk" en niet als "Removable Disk". Dit zal geen
problemen geven bij de werking of bediening, maar wanneer het LOCK
schrijfbeveiligingsknopje in de beveiligde stand staat kan het scherm wel eens
blauw worden en kan er een foutmelding verschijnen. In dat geval is het
aanbevolen de "Memory Stick" te gebruiken met de disk-instellingen gewijzigd
van "Local Disk" in "Removable Disk", zoals hieronder aangegeven.

1

Plaats de adapter met daarin een "Memory Stick" in uw computer
en installeer de stuurprogramma’s ("Dit apparaat op uw computer
aansluiten"). Als er al stuurprogramma’s zijn geïnstalleerd, plaatst
u enkel de adapter met daarin een "Memory Stick" in uw computer
en dan volgt u de onderstaande aanwijzingen.

2

Nadat de installatie is voltooid, noteert u de stationsletter die is
toegewezen aan de "Memory Stick". De stationsletter is te
controleren door op het bureaublad te klikken op "My Computer".

3

Open het configuratiescherm "Control Panel" via de [Settings] in
het [Start] menu.

4

Dubbelklik op [System].

5

Kies het punt [Device Manager] onder de "System Properties" en
dubbelklik op [Disk drives].

6

Zoek het station op voor het apparaat uit de deverse onder
[GENERIC IDE DISK TYPE XX] (waarbij er voor XX twee cijfers
verschijnen of een "=" is-teken en een enkel cijfer). Zoek het
betreffende station op als volgt.
1

Kies het eerste [GENERIC IDE DISK TYPE XX] en klik op de [Properties].

2

Wanneer het "Properties" venster geopend is, klikt u op het tabblad
[Settings].

3

Klik op het tekstvakje voor de "Current drive letter assignment", als de
stationsletter die aan dit apparaat is toegewezen dezelfde is, dan is het
gekozen station inderdaad hetzelfde als de letter die is toegewezen aan
dit apparaat. Zijn de stationsletters verschillend, dan klikt u op [Cancel],
sluit u het Eigenschappen venster en kiest u het volgende [GENERIC IDE
DISK TYPE XX] en volgt u daarvoor weer dezelfde aanwijzingen.

4

Blijf deze procedure herhalen totdat u uitvindt welk type station aan dit
apparaat is toegewezen.

7

Nadat u hebt gevonden welk type station aan dit apparaat is
toegewezen, markeert u "Removable" in het Instellingen venster
en verwijdert u het vinkje bij "Int 13 unit".

8

Klik op [OK] en sluit het Eigenschappen venster.

9

Klik op [OK] en sluit het Systeem-eigenschappen venster.

10

Nu verschijnt er een verzoek om de computer opnieuw te starten,
dus klik op [Yes] en start de computer daarmee opnieuw op.

11

Nadat de computer opnieuw gestart is, opent u de map "My
Computer" en controleert u of de stationstoewijzing voor dit
apparaat is gewijzigd in "Removable Disk (X:)" (waarbij voor X de
stationsletter verschijnt die aan dit apparaat is toegewezen). Als
de stationstoewijzing nog niet veranderd is, maakt u dan de
instellingen opnieuw vanaf stap 3 hierboven.

P

Opmerkingen

• Het type station dat is toegewezen aan dit apparaat en het typenummer (de XX in

[GENERIC IDE DISK TYPE XX]) kan na het opnieuw starten van de computer zijn
veranderd.

• Ook wanneer u voor het eerst een "Memory Stick" van een ancere capaciteit in dit

apparaat gebruikt, kan het nodig zijn de instellingen op dezelfde wijze aan te passen,
nadat het installeren van het stuurprogramma is voltooid.

Als het uitneembare medium niet wordt
aangegeven

Er kan al een afzonderlijk stuurprogramma zijn geïnstalleerd. Sluit dit apparaat
aan op uw computer, plaats een "Memory Stick" in het apparaat en volg dan de
onderstaande aanwijzingen.

1

Open de systeemeigenschappen "System Properties" in het
configuratiescherm "Control Panel".

2

Controleer of er al een stuurprogramma is geïnstalleerd.

– Bij gebruik van Windows 2000/Windows XP –
1

Klik op het tabblad [Hardware] in het scherm met "System Properties".

2

Klik op [Device Manager].

3

Klik op [View].

4

Klik op [Devices by type].

5

Controleer of er [! SONY-Memory Stick] wordt aangegeven, met een "!"
vraagteken er voor.

– Bij gebruik van Windows 98/Windows 98SE/Windows Me –
1

Klik op het tabblad [Device Manager] in het scherm met "System
Properties".

2

Controleer of er [! SONY-Memory Stick] wordt aangegeven, met een "!"
vraagteken er voor.

3

Verwijder het stuurprogramma dat geïnstalleerd is.
Als u de aanwijzingen van stap 2 volgt en dan ziet dat er al [! Sony-Memory
Stick] wordt aangegeven, dan is er al eerder een afzonderlijk
stuurprogramma geïnstalleerd.
Volg de onderstaande aanwijzingen om dat stuurprogramma te
verwijderen.
Verwijder echter geen andere stuurprogramma’s dan alleen [! Sony-
Memory Stick]

1

Klik op [! Sony-Memory Stick].

2

Klik op [Remove]. Nu verschijnt er een verzoek om "Confirm Device
Removal".

3

Klik op de [OK] knop. Dan wordt het apparaat, althans het
stuurprogramma, verwijderd.

4

Sluit het "System Properties" venster.

5

Maak nu eerst dit apparaat van de computer los en start dan uw
computer opnieuw op.

Installeer het stuurprogramma opnieuw volgens de aanwijzingen onder "Dit
apparaat op uw computer aansluiten".

P

Opmerkingen

• Als u andere apparaten of stuurprogramma’s dan alleen [! SONY-Memory

Stick] verwijdert, kan uw computer daarna niet meer normaal werken.

• De computer zal een "Memory Stick" met een andere capaciteit als een ander

medium beschouwen.

• In plaats van [! Sony-Memory Stick] kunnen er ook de volgende aanduidingen

verschijnen, afhankelijk van uw besturingssysteem en het type "Memory Stick"
dat u gebruikt.
[!Sony Memory Stick]
[!Standard IDE/ESDI Hard Disk Controller]
[!PCMCIA IDE/ATAPI Controller]

Memory Stick
PC Card Adaptor

2002 Sony Corporation Printed in Japan

MSAC-PC3

Bruksanvisning

Gebruiksaanwijzing

Istruzioni per l’uso

Manual de instruções

3-078-326-23 (1)

Printed on 100% recycled paper using
VOC (Volatile Organic Compound)-free
vegetable oil based ink.

Nederlands

Lees, alvorens het apparaat in gebruik te nemen, de gebruiksaanwijzing
aandachtig door en bewaar deze voor eventuele naslag.

• "Memory Stick", "Memory Stick Duo", "Memory Stick PRO", "Memory Stick PRO

Duo", "MagicGate", "MagicGate Memory Stick", "MagicGate Memory Stick Duo" en

zijn handelsmerken van Sony Corporation.

• Microsoft en Windows zijn gedeponeerde handelsmerken van Microsoft

Corporation in de Verenigde Staten en/of andere landen.

• Macintosh en Mac OS zijn gedeponeerde handelsmerken van Apple Computer, Inc.

in de Verenigde Staten en/of andere landen.

• Alle andere namen van producten of bedrijven in deze gebruiksaanwijzing kunnen

de handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken zijn van de respectievelijke
bedrijven.
De aanduidingen ™ en ® zullen in de onderhavige gevallen niet telkens in deze
gebruiksaanwijzing worden vermeld.

Betreffende de "Memory Stick"

Wat is een "Memory Stick"?

De "Memory Stick" is een IC-gebaseerd opslagmedium, uiterst klein en licht,
maar met een veel grotere opslagcapaciteit dan diskettes. Dit medium is niet
alleen ideaal voor het overbrengen van gegevens tussen allerlei apparatuur die
geschikt is voor de "Memory Stick", maar ook bijzonder handig als
archiefmedium voor het veilig bewaren van belangrijke gegevens.
De "Memory Stick" is naast het standaard formaat nu ook verkrijgbaar in een
kleiner formaat genaamd "Memory Stick Duo". Door de "Memory Stick Duo" in
een Memory Stick Duo Adapter te plaatsen, wordt het formaat gelijk aan de
standaard "Memory Stick", zodat u dit kleinere formaat op precies dezelfde
manier kunt gebruiken in alle apparatuur die geschikt is voor de standaard
"Memory Stick".

Soorten "Memory Stick" die u in dit apparaat kunt
gebruiken

De volgende soorten "Memory Stick" zijn beschikbaar voor al uw toepassingen.

"Memory Stick PRO"
Een "Memory Stick PRO" is een "Memory Stick" die voorzien is van de
"MagicGate*" auteursrecht-beveiliging en die alleen gebruikt kan worden in
specifiek voor de "Memory Stick PRO" geschikte apparaten.

"Memory Stick" (geschikt voor "MagicGate"/snelle
gegevensoverdracht)
Dit is een "Memory Stick" die voorzien is van de "MagicGate*" auteursrecht-
beveiliging en die geschikt is voor gegevensoverdracht met hoge snelheid. U
kunt dit type gebruiken met alle voor "Memory Stick"/"Memory Stick PRO"
geschikte apparaten. (De snelheid van de gegevensoverdracht is afhankelijk van
de apparatuur waarin u deze "Memory Stick" gebruikt.)

"Memory Stick"
De standaard "Memory Stick" waarop u alle soorten gegevens kunt vastleggen,
uitgezonderd die waarvoor een auteursrechtbeveiliging ("MagicGate*") vereist
is.

"MagicGate Memory Stick"
Dit is een gewone "Memory Stick", maar met de auteursrechtbeveiliging
("MagicGate*") ingebouwd.

* "MagicGate" is een auteursrecht-beveiligingssysteem op basis van

versleutelingstechniek.
Dit apparaat is niet uitgerust met de "MagicGate" beveiligingstechniek en dus
niet geschikt voor het vastleggen of weergeven van gegevens waarvoor de
"MagicGate" techniek vereist is.

Formatteren van een "Memory Stick"

Bij het formatteren worden alle gegevens van een "Memory Stick" gewist.
Verricht het formatteren van een "Memory Stick" uitsluitend met een apparaat
dat geschikt is voor de "Memory Stick". Gebruik voor het formatteren van een
"Memory Stick" met een computer altijd het "Memory Stick Formatter"
programma. Dit "Memory Stick Formatter" programma is verkrijgbaar op de
volgende website.
http://www.sony.net/Products/mssupport/

P

Opmerking

Bij het formatteren van een "Memory Stick" die al gegevens bevat zullen al die
gegevens worden gewist. Controleer voor het formatteren zorgvuldig of er geen
belangrijke gegevens verloren kunnen gaan.

Voorzorgen bij het gebruik van de
"Memory Stick"

• Raak de aansluitcontacten (A in de afbeelding) niet met uw vingers aan en

zorg dat er geen metalen voorwerpen tegenaan komen.

• Druk bij het schrijven niet te hard met uw pen op het etiket-gedeelte (B in de

afbeelding) van de "Memory Stick" of het memo-gedeelte (C in de afbeelding)
van de "Memory Stick Duo".

• Laat de "Memory Stick" niet vallen, zorg dat hij niet verbuigt en zet er geen

zware voorwerpen bovenop.

• Probeer niet om de "Memory Stick" te demonteren, te openen of aan te passen.
• Zorg dat de "Memory Stick" niet nat wordt.
• De vastgelegde gegevens kunnen in de volgende gevallen aangetast worden of

verloren gaan:
– Als u de "Memory Stick" verwijdert of de stroom uitschakelt terwijl er nog

gegevens worden gelezen of weggeschreven.

– Als u dit apparaat gebruikt op een plaats met statische elektriciteit of

elektrische storing.

• Wij bevelen u aan om al uw belangrijke gegevens veilig te stellen door een

reservekopie te maken.

• Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid als er gegevens aangetast worden of

verloren gaan, of als dit apparaat tijdens gebruik beschadigd wordt.

• Gegevens waarvoor een "MagicGate" auteursrecht-beveiliging geldt, kunnen

alleen worden vastgelegd op een "MagicGate Memory Stick".

• Een "Memory Stick" die u niet gebruikt, dient u op te bergen in het

bijbehorende doosje voor bewaren of meenemen.

• Niet gebruiken of opbergen op de volgende plaatsen:

– Plaatsen met hitte, zoals dicht bij een warmtebron of in een afgesloten auto in

de volle zon.

– Plaatsen waar er direct zonlicht op valt.
– Plaatsen met veel vocht of corrosieve dampen.

• Zet het LOCK knopje in de beveiligde stand wanneer u

het opslaan, aanpassen of wissen van gegevens wilt
verhinderen.
* Sommige typen "Memory Stick" hebben geen LOCK

beveiligingsknopje. Bij het gebruik van een "Memory
Stick" zonder LOCK beveiligingsknopje dient u
voorzichtig te zijn om niet per ongeluk gegevens te
wissen of te veranderen.

• Gebruik een puntig voorwerp om het LOCK

schrijfbeveiligingsknopje om te zetten.

• Als u in dit apparaat een "Memory Stick Duo"/"Memory

Stick PRO Duo" wilt gebruiken, dient u deze voor het
gebruik eerst in een Memory Stick Duo adapter te
plaatsen, anders zal de "Memory Stick Duo"/"Memory Stick PRO Duo" er niet
in passen.

• Let op dat u de "Memory Stick" in de juiste stand houdt, alvorens u deze

insteekt.

• Prbeer niet om de Memory Stick Duo adapter in een voor "Memory Stick"

geschikt apparaat te plaatsen, zonder dat er een "Memory Stick Duo"/
"Memory Stick PRO Duo" in de Memory Stick Duo adapter aanwezig is. Bij
onzorgvuldig gebruik kan er storing in de werking ontstaan.

LOCK schrijfbeveiligingsknopje

Wanneer u dit apparaat gebruikt met een "Memory Stick" met een LOCK
schrijfbeveiligingsknopje, dient u het LOCK knopje in de vrije stand te zetten.
Niet gebruiken met het LOCK knopje in de beveiligde stand.

Bijgeleverd toebehoren controleren

• Memory Stick PC-kaart adapter (1)

• Bijbehorend opberghoesje (1)

• Gebruiksaanwijzing (4)

Overzicht van de onderdelen

P

Opmerking

Het toegangslampje licht op wanneer de "Memory Stick" wordt gelezen of er gegevens
op worden weggeschreven. Verwijder nooit de "Memory Stick", maak nooit de PC-
kaart adapter los en schakel nooit uw computer uit terwijl het toegangslampje brandt.
Anders kunnen de gegevens op de "Memory Stick" worden aangetast of verloren gaan.

A

B

A

C

Aanbrengen van
een etiket

"Memory Stick"

"Memory Stick Duo"

"Memory Stick"

"Memory Stick Duo"

Serienummer (een getal van 8
cijfers dat aan de buitenkant
staat afgedrukt)

Memory Stick
uitwerptoets

Toegangslampje

PC-kaart gleuf volgens PC-
kaart Type II specificaties

Memory Stick
insteekgleuf

Identifiering av delar

P

Obs!

Åtkomstlampan tänds medan data avläses på ”Memory Stick”. Medan åtkomstlampan
lyser får man inte ta ur isatt ”Memory Stick”, stänga av datorn eller ta ur PC-
kortsadaptern. Data på ”Memory Stick” kan förstöras.

B

Användningssätt

(när Windows används)

Anslutning av denna enhet till datorn

1

Slå på datorn och starta Windows.

2

Skjut in i PC-kortsadaptern med isatt ”Memory Stick” i datorn.

P

Obs!

• Se till att ”Memory Stick” ligger i rätt läge när den isätts.
• Placeringen av PC-kortsöppningen skiljer sig mellan olika datorer.
• Det finns ingen garanti att allt fungerar på alla datorer även under rätta

driftsförhållanden.

3

Öppna guiden för att lägga till ny maskinvara och påbörja
installationen av drivrutinen.
Beroende på vilket operativsystem som används kan det hända att
installationen sätts igång automatiskt eller att guiden inte startas.
Följ instruktionerna på skärmen och klicka på knappen [Next] för att utföra
installationen.

4

Välj ”Search for the best driver for your device [Recommended]”
och klicka på [Next].

5

Markera ingenting. Klicka på [Next].

6

Välj ”The updated driver [Recommended] Standard IDE/ESDI Hard
Disk Controller”.

7

Följ instruktionerna på skärmen och klicka på knappen [Next].

8

Klicka på knappen [Finish]. Installationen av drivrutinen är nu klar.
Denna enhet kan nu användas.

P

Obs

Starta guiden för att lägga till ny maskinvara när denna enhet används första gången
och när en ”Memory Stick” av en annan storlek används första gången.

Bekräfta att anslutningarna är slutförda

1

Öppna mappen ”My Computer”.
1

Dubbelklicka på ”My Computer”.

2

Mappen ”My Computer” visas.

2

Bekräfta att den nyligen identifierade ikonen ”Sony MemoryStick
(F:)” visas.
Ikonen ”Sony Memory Stick (F:)” visar att denna enhet är ansluten till
datorn. Beroende på datorn som används, kan det hända att
enhetsbeteckningen (F:) skiljer sig.
Anslutningen är slutförd när ikonen ”Sony MemoryStick (F:)” visas.
Det kan ta en liten stund innan den flyttbara disken läggs till.

P

Obs!

• Om ikonen ”Sony MemoryStick (F:)” inte visas, kan det hända att drivrutinen för

enheten inte är korrekt installerad. Följ anvisningarna i avsnittet ”När den flyttbara
disken inte visas”.

• ”Sony MemoryStick (F:)” kan möjligtvis visas som ”Removable Disk (F:)” och

ikonerna kanske skiljer sig beroende på vilket operativsystem och vilken ”Memory
Stick” som används.

• När denna enhet används tillsammans med annan ”Removable Disk”, visas flera

ikoner för ”Removable Disk”.

• ”Memory Stick” kan möjligtvis identifieras som ”Local Disk (F:)” beroende på den

”Memory Stick” som används, men detta kommer dock inte att orsaka några
problem vad gäller användning. Ifall Windows 98/Windows 98SE/Windows Me
används, se beskrivning nedan och ändra diskinställningen från ”Local Disk” till
”Removable Disk”.
Detta kommer inte att orsaka några problem vad gäller användning, men
inställningar kan inte ändras till ”Removable Disk” när ”Memory Stick” identifieras
som ”Local Disk” i Windows 2000/Windows XP. I detta fall är det bästa att låsa upp
LOCK-spärren när ”Memory Stick” används (”Försiktighetsmått vid användning av
”Memory Stick””).

– När Windows 98/Windows 98SE/Windows Me används –
När denna enhet används för första gången, kommer den att visas i mappen
”My Computer” som ”Local Disk” och inte som ”Removable Disk”. Detta
kommer inte att orsaka några problem vad gäller användning när den används
på så sätt, men det kan hända att en blå skärm visas när den används med
LOCK-spärren i låst läge och ett varningsmeddelande kanske visas. Om detta
skulle inträffa, rekommenderar vi att ”Memory Stick” används med
diskenhetsinställningen ändrad från ”Local Disk” till ”Removable Disk” som så
visas nedan.

1

Sätt i enheten med ”Memory Stick” isatt i datorn och installera
drivrutiner (”Anslutning av denna enhet till datorn”). Ifall
drivrutinerna redan är installerade, sätt i enheten med ”Memory
Stick” isatt i datorn och utför vad som anvisas i följande steg.

2

Efter att installationen är klar, skriv ner enhetsbeteckningen som
tilldelats ”Memory Stick”. Man kan kontrollera enhetsbeteckningen
genom att öppna ”My Computer” från skrivbordet.

3

Öppna ”Control Panel” från [Settings] i [Start]-menyn.

4

Dubbelklicka på [System].

5

Välj fliken [Device Manager] på skärmen ”System Properties” och
dubbelklicka på [Disk drives].

6

Sök bland flera [GENERIC IDE DISK TYPE XX] (XX är ett nummer
bestående av 2 siffror eller ett ”=”-tecken och en siffra) efter den
diskenhet som tilldelats denna enhet. Sök efter diskenheten i fråga
enligt följande.
1

Välj den första [GENERIC IDE DISK TYPE XX], och klicka på
[Properties].

2

Efter att ha öppnat fönstret för ”Properties”, klicka på [Settings].

3

Kontrollera textrutan för ”Current drive letter assignment”, om tilldelad
enhetsbeteckning är den samma som i punkt 2, då är vald styrenhet den
diskenhet som tilldelats enheten. Om enhetsbeteckningarna skiljer sig,
klicka på [Cancel] och stäng skärmen för egenskaper. Välj sedan nästa
[GENERIC IDE DISK TYPE XX] och gör en kontroll genom att följa
samma steg.

4

Upprepa dessa steg tills den diskenhet som tilldelats denna enhet hittas.

7

Efter att ha kontrollerat diskenheten som tilldelats denna enhet,
markera då ”Removable” och ta bort markeringen från ”Int 13
unit”.

8

Klicka på [OK] och stäng skärmen för egenskaper.

9

Klicka på [OK] och stäng skärmen för systemegenskaper.

10

Ett meddelande om att datorn ska startas om visas. Klicka på
[Yes] för att starta om datorn.

11

Efter att ha startas om datorn, öppna ”My Computer” och
kontrollera om diskenheten som tilldelats denna enhet har
ändrats till ”Removable Disk (X:)” (X är enhetsbeteckningen som
tilldelats enheten). Om diskenheten inte har ändrats, betyder det
att inställningarna inte har aktiverats. Ändra inställningarna igen
genom att börja om från punkt 3.

P

Obs!

• Den diskenhet som tilldelats enheten och diskenhetsnumret (XX-delen i [GENERIC

IDE DISK TYPE XX]) kan vara annorlunda när datorn har startats om.

• När en ”Memory Stick” med annan storlek används för första gången, måste

inställningarna ändras på samma sätt efter att installationen av drivrutinen är klar.

”Memory Stick”

”Memory Stick Duo”

Het apparaat losmaken van uw computer

Nadat het kopiëren van de beeldgegevens is voltooid, dient u de onderstaande
aanwijzingen te volgen, alvorens de "Memory Stick" uit de adapter te nemen en
de adapter uit de computer te verwijderen.
De uitleg hieronder toont de aanduidingen die op het scherm verschijnen onde
Windows XP.
Deze aanduidingen kunnen ietwat verschillend zijn bij andere
besturingssystemen.

1

Klik op het pictogram voor "Unplug or Eject Hardware" in het
taakvakje rechtsonder op uw scherm.

2

Klik op "Safely remove Sony Memory Stick-Drive (F:)".
P

Opmerking

In plaats van de stationsletter kunnen er ook de volgende aanduidingen
verschijnen, afhankelijk van uw besturingssysteem en het type "Memory Stick"
dat u gebruikt.
[Sony-Memory Stick Drive (F:)]
[Standard IDE/ESDI Hard Disk Controller Drive (F:)]
[PCMCIA IDE/ATAPI Controller (F:)]

3

Nu verschijnt de aanduiding "Sony Memory Stick can be removed
safely".
Dat betekent dat uw gegevens veilig zijn, ook als het apparaat nu van de
computer wordt losgemaakt.
* De aanduiding kan ietwat anders luiden, afhankelijk van uw

besturingssysteem.

4

Verwijder deze adapter uit uw computer met een druk op de
uitwerptoets van de PC-kaart gleuf.
P

Opmerking

Verwijder echter niet de "Memory Stick" uit dit apparaat terwijl het
toegangslampje knippert, anders kunnen de gegevens op de "Memory Stick"
worden aangetast of verloren gaan.

B

Bediening

(Voor Macintosh gebruikers)

Het apparaat op uw computer aansluiten
en stuurprogramma’s installeren

Het apparaat is te gebruiken met het stuurprogramma dat deel uitmaakt van uw
besturingssysteem.
Volg voor de bediening de onderstaande aanwijzingen.

1

Schakel uw computer in zodat het Mac OS systeem start.

2

Steek dit apparaat met daarin een "Memory Stick" stevig in de PC-
kaart gleuf van uw computer, zo ver mogelijk.
Zie voor het aansluiten van dit apparaat op uw computer de aanwijzingen
"Dit apparaat op uw computer aansluiten".

3

De installatie van het stuurprogramma start automatisch zodat het
vereiste stuurprogramma wordt geïnstalleerd op uw computer.

4

Wanneer het stuurprogramma is geïnstalleerd, verschijnt er een
Memory Stick pictogram op uw bureaublad en dan kunt u dit
apparaat gaan gebruiken.

Dit apparaat losmaken van uw computer

1

Sluit het programma waarmee u dit apparaat gebruikt.

2

Controleer of het toegangslampje niet meer brandt.

3

Sleep het Memory Stick pictogram naar de prullenbak.
Ook kunt u het Memory Stick pictogram selecteren en dan instellen
op "Uninstall" in het [Special] menu links boven in het scherm.

4

Nu kunt u dit apparaat losmaken van uw computer.

P

Opmerking

Verwijder echter niet de "Memory Stick" uit dit apparaat terwijl het toegangslampje
knippert, anders kunnen de gegevens op de "Memory Stick" worden aangetast of
verloren gaan.

Verhelpen van storingen

Probleem

Het [Removable Disk]
pictogram verschijnt niet.

Het toegangslampje
knippert wanneer er een
"Memory Stick" wordt
geplaatst.

Bij het lezen van
gegevens van de
"Memory Stick" of het
kopiëren of wegschrijven
van gegevens naar de
"Memory Stick" wordt
het scherm blauw of
verschijnt er een
foutmelding.

Het lijkt alsof er
gegevens op de "Memory
Stick" worden
geschreven of gewist,
maar in feite verandert er
niets aan de gegevens op
de "Memory Stick".

De "Memory Stick" is niet
uit de Memory Stick PC-
kaart adapter te
verwijderen.

Technische gegevens

Memory Stick PC-kaart adapter

Aansluit-interface: PCMCIA ATA 16-bit (PC-kaart Type II)

Vereiste systeemconfiguratie

Aanbevolen Windows werkomgeving

Besturingssysteem: Microsoft Windows 98/Windows 98 Second Edition

(Windows 98SE)/Windows Millennium Edition
(Windows Me)/Windows 2000 Professional (Windows
2000)/Windows XP Home Edition/XP Professional
(Windows XP)
Microsoft Windows CE/1.0/2.0/2.11/3.0

Aanbevolen Macintosh werkomgeving

Besturingssysteem: Mac OS 8.5~9.2.2/X (v10.1.2~10.2.2)

P

Opmerkingen

• Het bovengenoemde besturingssysteem moet bij aflevering vanaf de fabriek op de

computer zijn geïnstalleerd.

• Er kan niet worden ingestaan voor de juiste werking in een werkomgeving

gebaseerd op een door upgrade aangepast besturingssysteem, ook waar het de
bovengenoemde besturingssystemen betreft.

• Een PC-kaart gleuf die voldoet aan de PC-kaart Type II specificaties moet standaard

aanwezig zijn.

• De juiste werking is niet gegarandeerd voor alle computers, ook niet als die aan de

gestelde systeemvereisten voldoen.

Bedrijfsspanning

3,3/5,0 V gelijkstroom

Stroomverbruik

Maximaal 90 mA gelijkstroom

Buitenafmetingen

Ca. 54

Ч

5,0

Ч

85,6 mm (b

×

h

×

d)

Gewicht

Ca. 30 g (zonder "Memory Stick")

Bedrijfsomstandigheden

Temperatuur

0 °C tot 60 °C
(zonder vochtcondensatie)

Vochtigheidsgraad 20 % tot 80 %

(zonder vochtcondensatie)

Wijzigingen in ontwerp en technische gegevens voorbehouden, zonder
kennisgeving.

Als u vragen of opmerkingen heeft over dit product, kunt u een bezoek
brengen aan onze klantenservice-website onder
http://www.sony.net/memorystick/supporte

Oorzaak/oplossing

• Er is iets mis met de aansluitingen.

t Zorg dat de aansluitingen in orde zijn. ("Dit

apparaat op uw computer aansluiten")

• Het juiste stuurprogramma is niet geïnstalleerd.

t Installeer het stuurprogramma vanaf de

bijgeleverde CD-ROM. ("Dit apparaat op uw
computer aansluiten")

• Er is nog geen "Memory Stick" geplaatst.

t Plaats een "Memory Stick" in het apparaat.

• Waarschijnlijk zijn de aansluitcontacten van de

"Memory Stick" vuil.
t Controleer of de aansluitcontacten van de

"Memory Stick" schoon zijn of er stof of vuil aan
kleeft.
Maak de aansluitcontacten schoon en steek de
"Memory Stick" opnieuw in.

• De "Memory Stick" is tegen schrijven beveiligd.

t Schuif het LOCK knopje terug in de vrije stand.

("Voorzorgen bij het gebruik van de "Memory
Stick"")

• De "Memory Stick" wordt herkend als "Local Disk"

(bij gebruik van Windows 98/Windows 98SE/
Windows Me).
t Wijzig de stationstoewijzing voor de "Memory

Stick" naar "Removable Disk". ("Controleren of
alle aansluitingen in orde zijn" – Voor gebruikers
van Windows 98/Windows 98SE/Windows Me
–)

• De "Memory Stick" is tegen schrijven beveiligd.

t Schuif het LOCK knopje terug in de vrije stand.

("Voorzorgen bij het gebruik van de "Memory
Stick"")

t Probeer geen gegevens op de "Memory Stick"

vast te leggen of te wissen terwijl het LOCK
schrijfbeveiligingsknopje in de beveiligde stand
staat.

• De "Memory Stick" wordt herkend als "Local Disk"

(bij gebruik van Windows 98/Windows 98SE/
Windows Me).
t Wijzig de stationstoewijzing voor de "Memory

Stick" naar "Removable Disk". ("Controleren of
alle aansluitingen in orde zijn" – Voor gebruikers
van Windows 98/Windows 98SE/Windows Me
–)

•Het uitwerpknopje is in de PC-kaart geduwd.

t Houd de "Memory Stick" tussen uw vingers en

trek hem er uit.

t De Memory Stick PC-kaart adapter is hierdoor

niet beschadigd.
U kunt deze na het verwijderen van de "Memory
Stick" weer gewoon gebruiken.

t Dit kan gebeuren als u bij het insteken van de

"Memory Stick" het paneelgedeelte van dit
apparaat indrukt. Duw niet te hard op het
paneel wanneer u de "Memory Stick" plaatst.

Svenska

Innan denna enhet tas i bruk, var god och läs igenom denna bruksanvisning och
spara den för framtida bruk.

• ”Memory Stick”, ”Memory Stick Duo”, ”Memory Stick PRO”, ”Memory Stick PRO

Duo”, “MagicGate”, ”MagicGage Memory Stick”, ”MagicGate Memory Stick Duo”
och

är varumärken tillhörande Sony Corporation.

• Microsoft och Windows är skyddade varumärken som registrerats av Microsoft

Corporation i USA och/eller andra länder.

• Macintosh och Mac OS är varumärken som registrerats av Apple Computer, Inc. i

USA och/eller andra länder.

• Alla andra företagsnamn eller produktnamn som nämns häri kan vara varumärken

eller skyddade varumärken för respektive innehavare.
Symbolerna för ™ och ® är utelämnade i denna brukanvisning.

Angående ”Memory Stick”

Vad är ”Memory Stick”?

”Memory Stick” är en ny generation lagringsmedia av IC-typ som är mycket
kompakt och lätt och har betydligt större lagringskapacitet är disketter. Detta
medium kan inte bara användas för att överföra data mellan ”Memory Stick”-
kompatibla produkter, utan också som ett flyttbart, externt lagringsmedium för
att lagra data.
”Memory Stick” finns att få i standardstorlek och i en mindre storlek kallad
”Memory Stick Duo”. När ”Memory Stick Duo” sätts in i en adapter för Memory
Stick Duo, blir storleken den samma som ”Memory Stick” av standardstorlek.
Genom detta kan de användas med produkter som är kompatibla med ”Memory
Stick” av standardstorlek.

”Memory Stick”-typer som kan användas med
denna enhet

Följande typer av ”Memory Stick” finns för att passa olika behov.

”Memory Stick PRO”
”Memory Stick PRO” är en ”Memory Stick” med en teknik för
upphovsrättsskydd kallad ”MagicGate*” och kan endast användas med enheter
som är kompatibla med ”Memory Stick PRO”.

”Memory Stick” (kompatibel med ”MagicGate”/dataöverföring
med hög hastighet)
Detta ”Memory Stick” är försett med ”MagicGate*”, en teknik för
upphovsrättskydd, och stöder dataöverföring med hög hastighet. Denna enhet
kan användas med alla slags produkter som är ”Memory Stick”/”Memory Stick
PRO”-kompatibla. (Överföringshastigheten varierar beroende på vilken
”Memory Stick”-kompatibel produkt som används.)

”Memory Stick”
En ”Memory Stick” som ger möjlighet till inspelning av alla slags data med
undantag för data som kräver upphovsrättskyddad teknik (”MagicGate*”).

”MagicGate Memory Stick”
Det här är en ”Memory Stick” som innehåller en inbyggd teknik för
upphovsrättskydd (”MagicGate*”).

* ”MagicGate” är en teknik för upphovsrättskydd i vilken krypteringsteknik

används.
Denna enhet har inte ”MagicGate” installerat och saknar därför stöd för
inspelning eller uppspelning av data som kräver ”MagicGate”.

Formatering av ”Memory Stick”

Detta raderar all data inspelad på en ”Memory Stick”. Vid formatering av en
”Memory Stick”, ska formateringen göras på ”Memory Stick”-kompatibla
produkter. Dessutom, när formateringen av en ”Memory Stick” görs på en dator,
skall applikationsprogrammet ”Memory Stick Formatter” användas. ”Memory
Stick Formatter” kan laddas ner från följande hemsida på nätet.
http://www.sony.net/Products/mssupport/

P

Obs!

Om du formaterar en ”Memory Stick” som innehåller inspelad data, kommer all redan
inspelad data att raderas. Var uppmärksam så att inte viktig data raderas oavsiktligt.

Försiktighetsmått vid användning av
”Memory Stick”

• Vidrör inte kontaktdelen (A i diagrammet) med fingrarna eller metallföremål.
• Tryck inte för hårt när du skriver i etikettutrymmet (B i diagrammet) på

”Memory Stick” eller på stället avsett för anteckningar (C i diagrammet) på
”Memory Stick Duo”.

• Varken böj, tappa eller utsätt ”Memory Stick” för kraftigt tryck.
• Försök inte att ta isär eller förändra ”Memory Stick”.
• Se till att det inte kommer vatten på ”Memory Stick”.
• Inspelad data kan bli korrumperad i följande fall:

– Om ”Memory Stick” tas ur eller om strömmen till enheten slås av medan

åtkomstlampan lyser (medan data läses/skrivs)

– Vid användning på en plats som är utsatt för statisk elektricitet eller elektriskt

brus.

• Säkerhetskopiera alltid viktig data.
• Vi åtar oss inget ansvar i händelse att data skulle gå förlorad eller korrumperas

och enheten skadas vid användning av denna enhet.

• Data som är upphovsrättsskyddad av ”MagicGate” kan endast hanteras av en

”MagicGate Memory Stick”.

• Låt ”Memory Stick” ligga i det medföljande etuiet vid medtagning eller

förvaring.

• Undvik att använda eller förvara produkten på följande platser:

– Där det kan bli mycket varmt, som till exempel i en bil eller i starkt solsken.
– I direkt solljus.
– Platser med hög luftfuktighet eller där substanser som kan orsaka korrosion

finns.

• När LOCK-omkopplaren skjuts till låst läge förhindras

inspelning, redigering och radering.
* Det finns ingen LOCK-omkopplare på vissa ”Memory

Stick”. Vid användning av en ”Memory Stick” som
saknar LOCK-omkopplare, var försiktig så att data
inte redigeras eller raderas av misstag.

• Använd ett spetsigt föremål till att flytta LOCK-

omkopplaren.

• När ”Memory Stick Duo”/”Memory Stick PRO Duo”

ska användas med denna enhet, se då till att sätta i
”Memory Stick Duo”/”Memory Stick PRO Duo” i
adaptern för Memory Stick Duo före användning.

• Se till att ”Memory Stick” ligger i rätt läge när den

isätts.

• Sätt inte i adaptern för Memory Stick Duo i ”Memory Stick”-kompatibla

produkter om inte någon ”Memory Stick Duo”/”Memory Stick PRO Duo” är
isatt i adaptern för Memory Stick Duo. Om den används på så sätt, kan det
resultera i fel.

LOCK-omkopplare (skrivskydd)

När denna enhet används med en ”Memory Stick” som har LOCK-omkopplare,
ska LOCK-omkopplaren ställas i olåst läge. Använd inte med LOCK-
omkopplaren i låst läge.

Kontroll av medföljande tillbehör

• PC-kortsadapter för Memory Stick (1)

• Lagring fodral avsett för enheten (1)

• Bruksanvisning (4)

A

B

A

C

Hur etiketter klistras på

”Memory Stick”

”Memory Stick Duo”

Orsak/lösning

• Inte korrekt ansluten.

t Anslut korrekt. (”Anslutning av denna enhet till

datorn”)

• Drivrutinen är inte installerad.

t Installera drivrutinen från den medföljande CD-

ROM-skivan. (”Anslutning av denna enhet till
datorn”)

• Ingen ”Memory Stick” är isatt.

t Sätt i en ”Memory Stick”.

• Främmande föremål/substans sitter på

kontaktdelen på ”Memory Stick”.
t Kontrollera huruvida det finns damm eller

smuts på kontaktdelen på ”Memory Stick”.
Ta bort all slags främmande föremål/substans
och sätt i ”Memory Stick” igen.

• ”Memory Stick” är skrivskyddad.

t Skjut upp LOCK-spärren. (”Försiktighetsmått

vid användning av ”Memory Stick””)

• ”Memory Stick” är inställd som en ”Lokal Disk”

(när Windows 98/Windows 98SE/Windows Me
används).
t Ändra diskenhetinställningarna för ”Memory

Stick” till ”Removable Disk”. (”Bekräfta att
anslutningarna är slutförda” – När Windows
98/Windows 98SE/Windows Me används –)

• ”Memory Stick” är skrivskyddad.

t Skjut upp LOCK-spärren. (”Försiktighetsmått

vid användning av ”Memory Stick””)

t Skriv inte data till ”Memory Stick” med LOCK-

spärren i låst läge.

• ”Memory Stick” är inställd som en ”Lokal Disk”

(när Windows 98/Windows 98SE/Windows Me
används).
t Ändra diskenhetsinställningarna för ”Memory

Stick” till ”Removable Disk”. (”Bekräfta att
anslutningarna är slutförda” – När Windows
98/Windows 98SE/Windows Me används –)

•Utmatningsknappen är intryckt i PC-kortet.

t Håll fast ”Memory Stick” mellan fingrarna och

dra ut den.

t Memory Stick PC-kortadaptern är inte skadad.

Du kan fortsätta att använda den efter att ha
tagit ur ”Memory Stick”.

t Detta kan inträffa om man sätter i ”Memory

Stick” i denna enhet medan man trycker hårt på
paneldelen på denna enhet. Tryck inte på den
delen när ”Memory Stick” isätts.

Serienummer (ett nummer
bestående av 8 siffror tyckt på
ramen)

Utmatningsknapp för
Memory Stick

Åtkomstlampa

Öppning baserad på
PC-kort typ II

Memory Stick-fattning

När den flyttbara disken inte visas

En separat drivrutin för enheten kan möjligtvis vara installerad. Anslut denna
enhet till datorn, sätt i en ”Memory Stick” i enheten och utför sedan följande
procedur.

1

Öppna ”System Properties” från ”Control Panel”.

2

Kontrollera ifall drivrutinen för enheten redan har installerats.

– När Windows 2000/Windows XP används –
1

Klicka på fliken [Hardware] på skärmen ”System Properties”.

2

Klicka på [Device Manager].

3

Klicka på [View].

4

Klicka på [Devices by type].

5

Kontrollera huruvida [! SONY-Memory Stick] föregånget av symbolen
”!” visas.

– När Windows 98/Windows 98SE/Windows Me används –
1

Klicka på fliken [Device Manager] på skärmen ”System Properties”.

2

Kontrollera huruvida [! SONY-Memory Stick] föregånget av symbolen ”!”
visas.

3

Radera drivrutinen om den är installerad.
Om du använder tillvägagångssättet i punkt 2 och bekräftar att [! Sony-
Memory Stick] visas, så har en separat drivrutin för enheten redan
installerats.
Använd följande tillvägagångssätt för att radera denna drivrutin.
Radera inte några andra enheter än [! Sony-Memory Stick].

1

Klicka på [! Sony-Memory Stick].

2

Klicka på [Remove]. Skärmen ”Confirm Device Removal” visas.

3

Klicka på knappen [OK]. Enheten avinstalleras.

4

Stäng skärmen ”System Properties”.

5

Starta om datorn efter att ha frånkopplat denna enhet från datorn.

Installera drivrutinen för enheten igen genom att utföra proceduren i
avsnittet ”Anslutning av denna enhet till datorn”.

P

Obs!

• Om du raderar andra enheter än [! SONY-Memory Stick], kan det hända att

dator inte längre fungerar normalt.

• Datorn identifierar ”Memory Stick” med annan storlek som en annan enhet.
• [! Sony-Memory Stick] kan möjligtvis visas som något av följande beroende på

vilket operativsystem och vilken ”Memory Stick” som används.
[!Sony Memory Stick]
[!Standard IDE/ESDI Hard Disk Controller]
[!PCMCIA IDE/ATAPI Controller]

Klicka på denna ikon.

B

Bediening

(bij gebruik van Windows)

Dit apparaat op uw computer aansluiten

1

Schakel uw computer in en wacht totdat Windows gestart is.

2

Schuif deze PC-kaart adapter met daarin een "Memory Stick" in de
PC-kaart insteekgleuf van uw computer.

P

Opmerkingen

• Let op dat u de "Memory Stick" in de juiste wijze insteekt.
• De plaats van de PC-kaart insteekgleuf kan per computer verschillend zijn.
• De juiste werking is niet gegarandeerd voor alle computers, ook niet als die aan de

gestelde systeemvereisten voldoen.

Klik op dit pictogram.

Advertising