Sony STR-DH800 Manuale d'uso

Str-dh800, Assignable (input only), For audio)

Advertising
background image

STR-DH800 4-131-725-31(1) NL, SE, IT, PL

4-131-725-31(1)

Sony Corporation © 2009 Printed in Malaysia

Videocomponenten/ Videokomponenter/ Componenti video/ Urządzenia wideo

OPTICAL

DIGITAL

OUTPUT

DIGITAL

(ASSIGNABLE)

DC5V
0.7A MAX

ANTENNA

DMPORT

AM

IN 2

IN 1

MONITOR

OUT

VIDEO 1

IN

TV

AUDIO

IN

VIDEO

IN

SAT

AUDIO

OUT

AUDIO

OUT

VIDEO

OUT

VIDEO

OUT

IN

OPTICAL

AUDIO

IN

VIDEO

IN

SUBWOOFER

MONITOR

AUDIO

IN

VIDEO

IN

BD

L

R

L

R

L

R

SPEAKERS

SAT

IN

BD
IN

DVD

IN

OPTICAL

CENTER

SURROUND

FRONT A

COAXIAL

SURROUND BACK/

BI-AMP/

FRONT B

TV

EZW-T100

R

SA-CD/CD/CD-R

IN 3

Y

P

B

/

C

B

P

R

/

C

R

COMPONENT VIDEO

ASSIGNABLE (INPUT ONLY)

OUT

IN

L

HDMI

IN 4

ASSIGNABLE (INPUT ONLY)

IN 2

IN 3

IN 1

OUT

DIGITAL (ASSIGNABLE)

DC5V
0.7A MAX

ANTENNA

DMPORT

AM

IN 2

IN 1

MONITOR

OUT

VIDEO 1

IN

TV

AUDIO

IN

VIDEO

IN

SAT

AUDIO
OUT

AUDIO
OUT

VIDEO
OUT

VIDEO
OUT

IN

OPTICAL

AUDIO

IN

VIDEO

IN

SUBWOOFER

MONITOR

AUDIO

IN

VIDEO

IN

BD

L

R

L

R

L

R

SPEAKERS

SAT
IN

BD
IN

DVD
IN

OPTICAL

CENTER

SURROUND

FRONT A

COAXIAL

SURROUND BACK/

BI-AMP/
FRONT B

TV

EZW-T100

R

SA-CD/CD/CD-R

IN 3

Y

PB

/

CB

PR

/

CR

COMPONENT VIDEOASSIGNABLE (INPUT ONLY)

OUT

IN

L

HDMI

IN 4

ASSIGNABLE (INPUT ONLY)

(for AUDIO)

IN 2

IN 3

IN 1

OUT

OUTPUT

OUTPUT

INPUT

OUTPUT

C

C

C

C

D

(for AUDIO)

DIGITAL (ASSIGNABLE)

DC5V
0.7A MAX

ANTENNA

DMPORT

AM

IN 2

IN 1

MONITOR

OUT

VIDEO 1

IN

TV

AUDIO
IN

VIDEO
IN

SAT

AUDIO
OUT

AUDIO
OUT

VIDEO
OUT

VIDEO
OUT

IN

OPTICAL

AUDIO
IN

VIDEO
IN

SUBWOOFER

MONITOR

AUDIO
IN

VIDEO
IN

BD

L

R

L

R

L

R

SPEAKERS

SAT
IN

BD
IN

DVD
IN

OPTICAL

CENTER

SURROUND

FRONT A

COAXIAL

SURROUND BACK/

BI-AMP/
FRONT B

TV

EZW-T100

R

SA-CD/CD/CD-R

IN 3

Y

PB

/
CB

PR

/
CR

COMPONENT VIDEOASSIGNABLE (INPUT ONLY)

OUT

IN

L

HDMI

IN 4

ASSIGNABLE (INPUT ONLY)

(for AUDIO)

IN 2

IN 3

IN 1

OUT

SPEAKERS

CENTER

SURROUND BACK/

BI-AMP/

FRONT B

L

R

DIGITAL (ASSIGNABLE)

DC5V
0.7A MAX

ANTENNA

DMPORT

AM

IN 2

IN 1

MONITOR

OUT

VIDEO 1

IN

TV

AUDIO
IN

VIDEO
IN

SAT

AUDIO
OUT

AUDIO
OUT

VIDEO
OUT

VIDEO
OUT

IN

OPTICAL

AUDIO
IN

VIDEO
IN

SUBWOOFER

MONITOR

AUDIO
IN

VIDEO
IN

BD

L

R

L

R

L

R

SPEAKERS

SAT
IN

BD
IN

DVD
IN

OPTICAL

CENTER

SURROUND

FRONT A

COAXIAL

SURROUND BACK/

BI-AMP/
FRONT B

TV

EZW-T100

R

SA-CD/CD/CD-R

IN 3

Y

PB

/
CB

PR

/
CR

COMPONENT VIDEOASSIGNABLE (INPUT ONLY)

OUT

IN

L

HDMI

IN 4

ASSIGNABLE (INPUT ONLY)

(for AUDIO)

IN 2

IN 3

IN 1

OUT

AUDIO

OUT

SUBWOOFER

DIGITAL (ASSIGNABLE)

DC5V
0.7A MAX

ANTENNA

DMPORT

AM

IN 2

IN 1

MONITOR

OUT

VIDEO 1

IN

TV

AUDIO
IN

VIDEO
IN

SAT

AUDIO
OUT

AUDIO
OUT

VIDEO
OUT

VIDEO
OUT

IN

OPTICAL

AUDIO
IN

VIDEO
IN

SUBWOOFER

MONITOR

AUDIO
IN

VIDEO
IN

BD

L

R

L

R

L

R

SPEAKERS

SAT
IN

BD
IN

DVD
IN

OPTICAL

CENTER

SURROUND

FRONT A

COAXIAL

SURROUND BACK/

BI-AMP/
FRONT B

TV

EZW-T100

R

SA-CD/CD/CD-R

IN 3

Y

PB

/
CB

PR

/
CR

COMPONENT VIDEOASSIGNABLE (INPUT ONLY)

OUT

IN

L

HDMI

IN 4

ASSIGNABLE (INPUT ONLY)

(for AUDIO)

IN 2

IN 3

IN 1

OUT

L

R

FRONT A

DIGITAL (ASSIGNABLE)

DC5V
0.7A MAX

ANTENNA

DMPORT

AM

IN 2

IN 1

MONITOR

OUT

VIDEO 1

IN

TV

AUDIO
IN

VIDEO
IN

SAT

AUDIO
OUT

AUDIO
OUT

VIDEO
OUT

VIDEO
OUT

IN

OPTICAL

AUDIO
IN

VIDEO
IN

SUBWOOFER

MONITOR

AUDIO
IN

VIDEO
IN

BD

L

R

L

R

L

R

SPEAKERS

SAT
IN

BD
IN

DVD
IN

OPTICAL

CENTER

SURROUND

FRONT A

COAXIAL

SURROUND BACK/

BI-AMP/
FRONT B

TV

EZW-T100

R

SA-CD/CD/CD-R

IN 3

Y

PB

/
CB

PR

/
CR

COMPONENT VIDEOASSIGNABLE (INPUT ONLY)

OUT

IN

L

HDMI

IN 4

ASSIGNABLE (INPUT ONLY)

(for AUDIO)

IN 2

IN 3

IN 1

OUT

CENTER

DIGITAL (ASSIGNABLE)

DC5V
0.7A MAX

ANTENNA

DMPORT

AM

IN 2

IN 1

MONITOR

OUT

VIDEO 1

IN

TV

AUDIO
IN

VIDEO
IN

SAT

AUDIO
OUT

AUDIO
OUT

VIDEO
OUT

VIDEO
OUT

IN

OPTICAL

AUDIO
IN

VIDEO
IN

SUBWOOFER

MONITOR

AUDIO
IN

VIDEO
IN

BD

L

R

L

R

L

R

SPEAKERS

SAT
IN

BD
IN

DVD
IN

OPTICAL

CENTER

SURROUND

FRONT A

COAXIAL

SURROUND BACK/

BI-AMP/
FRONT B

TV

EZW-T100

R

SA-CD/CD/CD-R

IN 3

Y

PB

/
CB

PR

/
CR

COMPONENT VIDEOASSIGNABLE (INPUT ONLY)

OUT

IN

L

HDMI

IN 4

ASSIGNABLE (INPUT ONLY)

(for AUDIO)

IN 2

IN 3

IN 1

OUT

L

R

SURROUND

10 mm

1: De luidsprekers installeren/
1: Placering av högtalarna/
1: Installazione dei diffusori/
1: Instalowanie głośników

STR-DH800

Beknopte installatiegids
Snabbstartguide
Guida di impostazione rapida
Podręcznik szybkiej instalacji

2: De luidsprekers aansluiten/2: Anslutning av högtalarna/
2: Collegamento dei diffusori/2: Podłączanie głośników

3: Andere componenten aansluiten/3: Anslutning av andra
komponenter/3: Collegamento di altri componenti/
3: Podłączanie innych urządzeń

Nederlands

Deze Beknopte installatiegids beschrijft, hoe u een
DVD-speler, een satelliettuner of een settopbox, een
Blu-ray-discspeler, een televisie, luidsprekers en een
subwoofer moet aansluiten, zodat u kunt genieten
van multikanaals surround-geluid. Raadpleeg de
gebruiksaanwijzing bij de receiver voor meer informatie.

In de afbeeldingen van deze gids worden de luidsprekers
aangegeven met

A

tot en met

H

.

A

Voorluidspreker (links)

B

Voorluidspreker (rechts)

C

Middenluidspreker

D

Surroundluidspreker (links)

E

Surroundluidspreker (rechts)

F

Surround-achterluidspreker (links)

G

Surround-achterluidspreker (rechts)

H

Subwoofer

1: De luidsprekers installeren

In de bovenstaande afbeeldingen wordt een voorbeeld
weergegeven van de confi guratie van een 7.1-kanaals
luidsprekersysteem (zeven luidsprekers en één subwoofer).
Raadpleeg de gebruiksaanwijzing bij de receiver voor meer
informatie.

2: De luidsprekers aansluiten

Sluit de luidsprekers aan op basis van het aantal luidsprekers
en het type luidsprekers.

Informatie over luidsprekerkabels
• Gebruik luidsprekerkabels die geschikt zijn voor de breedte

van de kamer.

• Aan de hand van de kleur of het teken van de

luidsprekerkabel bepaalt u welke kant op de
plusaansluiting (+) of minaansluiting (–) moet worden
aangesloten. Zo weet u zeker dat u de kabel op de juiste
manier aansluit, zonder de plus- en minkant te verwisselen.

Informatie over luidsprekeraansluitingen
• Verbind de plusaansluiting

3

met de plusaansluiting

3

van de receiver en verbind de minaansluiting

#

met de

minaansluiting

#

van de receiver.

• Zie de bovenstaande afbeelding voor meer informatie over

het aansluiten van de luidsprekerkabels.

Informatie over de toets SPEAKERS
U kunt het luidsprekersysteem selecteren. Raadpleeg "7: Het
luidsprekersysteem selecteren" in de gebruiksaanwijzing bij
de receiver voor meer informatie.

3: Andere componenten
aansluiten

Dit is een voorbeeld van hoe u deze receiver en de
componenten kunt aansluiten. Raadpleeg stap 3 en 4
van “Aan de slag” van de gebruiksaanwijzing bij deze
receiver voor meer informatie over andere aansluitingen en
componenten.

4: Alle netsnoeren als laatste
aansluiten

Sluit het netsnoer aan op een stopcontact.
Raadpleeg "Het netsnoer aansluiten" in de
gebruiksaanwijzing bij de receiver voor meer informatie.

Svenska

Denna Snabbinställningsguide beskriver hur du ansluter en
DVD-spelare, satellitmottagare eller digitalbox, Blu-ray-
skivspelare, TV, högtalare, och en subwoofer så att du kan
avnjuta multikanals surroundljud. Mer information fi nns i
bruksanvisningen som medföljer mottagaren.

I illustrationerna i den här guiden har högtalarna fått
beteckningar från

A

till

H

.

A

Främre högtalare (vänster)

B

Främre högtalare (höger)

C

Mitthögtalare

D

Surroundhögtalare (vänster)

E

Surroundhögtalare (höger)

F

Bakre surroundhögtalare (vänster)

G

Bakre surroundhögtalare (höger)

H

Subwoofer

1: Placering av högtalarna

Ovanstående bild visar ett exempel på konfi guration av
ett 7.1-kanaligt system (sju högtalare och en subwoofer).
Mer information fi nns i bruksanvisningen som medföljer
mottagaren.

2: Anslutning av högtalarna

Anslut högtalarna efter hur många högtalare du har och av
vilken typ de är.

Om högtalarkablar
• Använd högtalarkabeln som passar rummets storlek.
• Genom att bestämma vilken färg eller markering på

högtalarkablarna som du använder för att ansluta kablarna
till pluspolerna (+) respektive minuspolerna (–) får du
korrekt anslutning utan att du riskerar att blanda ihop plus
och minus.

Om högtalarkontakter
• Anslut kontakten

3

till kontakten

3

på mottagaren och

anslut kontakten

#

till kontakten

#

på mottagaren.

• Se ovanstående bild för mer information om hur du

ansluter högtalarkablarna.

Om knappen SPEAKERS
Du kan välja högtalarsystem. Mer information fi nns under
”7: Välja högtalarsystem” i bruksanvisningen som medföljer
mottagaren.

3: Anslutning av andra
komponenter

Det här är ett exempel på hur du ansluter den här mottagaren
och andra komponenter. Se steg 3 och 4 i ”Komma igång” i
bruksanvisningen som medföljer den här mottagaren för mer
information om andra anslutningar och andra komponenter.

4: Anslut alla nätkablar sist

Anslut nätkabeln till ett vägguttag.
Mer information fi nns under ”Ansluta nätkabeln” i
bruksanvisningen som medföljer mottagaren.

Italiano

Questa Guida all’installazione rapida illustra come
collegare un lettore DVD, un sintonizzatore satellitare, o
decodifi catore, un lettore Blu-ray Disc, la TV, i diffusori
e un subwoofer, in modo da poter usufruire di un audio
surround multicanale. Per ulteriori informazioni, consultare
le Istruzioni per l’uso del ricevitore.

Nelle illustrazioni contenute in questa guida sono indicati i
diffusori da

A

a

H

.

A

Diffusore anteriore (sinistro)

B

Diffusore anteriore (destro)

C

Diffusore centrale

D

Diffusore surround (sinistro)

E

Diffusore surround (destro)

F

Diffusore posteriore surround (sinistro)

G

Diffusore posteriore surround (destro)

H

Subwoofer

1: Installazione dei diffusori

Le illustrazioni riportate sopra mostrano l’esempio relativo
alla confi gurazione di un sistema diffusori a 7.1 canali
(sette diffusori e un subwoofer). Per ulteriori informazioni,
consultare le Istruzioni per l’uso del ricevitore.

2: Collegamento dei diffusori

Collegare i diffusori in base al numero e al tipo.

Informazioni sui cavi dei diffusori
• Utilizzare cavi dei diffusori appropriati per la larghezza

della stanza.

• Prestando attenzione al colore o al simbolo del cavo del

diffusore da collegare al connettore di segno più (+) o
di segno meno (–), è possibile collegare il cavo in modo
corretto, senza invertire la polarità.

Polski

Niniejszy Podręcznik szybkiej instalacji opisuje sposób
podłączenia odtwarzacza DVD, tunera satelitarny lub
przystawka telewizyjna, odtwarzacza dysków Blu-ray,
odbiornika telewizyjnego, głośników i subwoofera,
aby można było korzystać z wielokanałowego dźwięku
przestrzennego. Szczegółowe informacje można znaleźć
w instrukcji obsługi dostarczonej z odbiornikiem.

Na ilustracjach w tym podręczniku głośniki oznaczono
literami od

A

do

H

.

A

Głośnik przedni (lewy)

B

Głośnik przedni (prawy)

C

Głośnik środkowy

D

Głośnik dźwięku przestrzennego (lewy)

E

Głośnik dźwięku przestrzennego (prawy)

F

T ylny głośnik dźwięku przestrzennego (lewy)

G

T ylny głośnik dźwięku przestrzennego (prawy)

H

Subwoofer

1: Instalowanie głośników

Na powyższych ilustracjach przedstawiono przykładową
konfi gurację zestawu głośników 7.1-kanałowych (siedem
głośników i jeden subwoofer). Zapoznaj się z instrukcją
obsługi dołączoną do odbiornika.

2: Podłączanie głośników

Podłącz głośniki zgodnie z ich numerem i typem.

Informacje o przewodach głośnikowych
• Należy użyć przewodów głośnikowych

odpowiadających szerokości pomieszczenia.

• Podłączając przewody głośnikowe określonego koloru

lub o odpowiednim oznaczeniu do złącza plus (+)
lub minus (–), można mieć pewność, że zostaną one
podłączone prawidłowo, do właściwych złączy plus i
minus.

Informacje o gniazdach głośników
• Podłącz gniazdo

3

do gniazda

3

, a gniazdo

#

do

gniazda

#

w odbiorniku.

• Szczegółowe informacje o podłączaniu przewodów

głośnikowych można znaleźć na powyższej ilustracji.

Informacje o przycisku SPEAKERS
Istnieje możliwość wybrania zestawu głośnikowego.
Szczegółowe informacje można znaleźć rozdziale
„7: Wybór zestawu głośnikowego”, w instrukcji obsługi
dostarczonej z odbiornikiem.

3: Podłączanie innych
urządzeń

Jest to przykładowe połączenie odbiornika z innymi
urządzeniami. Szczegółowe informacje o innych
połączeniach i urządzeniach można znaleźć w punktach
3 i 4 rozdziału „Czynności wstępne”, w instrukcji obsługi
dostarczonej z odbiornikiem.

4: Wszystkie przewody
zasilające należy podłączyć
na końcu

Przewód zasilający należy podłączyć do gniazda
ściennego.
Zapoznaj się z rozdziałem „Podłączanie przewodu
zasilającego” w instrukcji obsługi dostarczonej z
odbiornikiem.

Informazioni sulle prese
• Collegare la presa

3

alla presa

3

del ricevitore, quindi la

presa

#

alla presa

#

sul ricevitore.

• Per ulteriori informazioni sul collegamento dei cavi dei

diffusori, fare riferimento all’illustrazione riportata sopra.

Informazioni sul tasto SPEAKERS
È possibile selezionare il sistema diffusori. Per ulteriori
informazioni, consultare la sezione “7: Selezione del sistema
diffusori” nelle Istruzioni per l’uso del ricevitore.

3: Collegamento di altri
componenti

Questa sezione contiene l’esempio relativo al collegamento
del presente ricevitore ad altri componenti. Per ulteriori
informazioni su altri collegamenti e sugli altri componenti,
consultare i punti 3 e 4 della sezione “Operazioni
preliminari” delle Istruzioni per l’uso del ricevitore.

4: Collegamento fi nale di tutti i
cavi di alimentazione

Collegare il cavo di alimentazione CA a una presa di rete.
Per ulteriori informazioni, consultare la sezione
“Collegamento del cavo di alimentazione CA” delle
Istruzioni per l’uso del ricevitore.

A

A

Televisie/TV/Televisore/Odbiornik TV

A

A

B

DVD-speler/
DVD-spelare/
Lettore DVD/
Odtwarzacz DVD

Satelliettuner of settopbox/
Satellitmottagare eller digitalbox/
Sintonizzatore satellitare o decodifi catore/
Tuner satelitarny lub przystawka telewizyjna

(1)

C

HDMI-kabel/HDMI-kabel/Cavo HDMI/Kabel HDMI

D

Optisch digitale kabel/Optisk digitalkabel/Cavo digitale ottico/Cyfrowy przewód optyczny

Kabels gebruikt voor de aansluiting (niet bijgeleverd)/Anslutningskablar (medföljer ej)/
Cavi utilizzati per il collegamento (non in dotazione)/Przewody użyte do połączenia

(nie należą do

wyposażenia)

Blu-ray-discspeler/
Blu-ray-skivspelare/
Lettore Blu-ray Disc/
Odtwarzacz dysków Blu-ray

Kabels gebruikt voor de aansluiting (niet bijgeleverd)/
Anslutningskablar (medföljer ej)/
Cavi utilizzati per il collegamento (non in dotazione)/
Przewody użyte do połączenia

(nie należą do wyposażenia)

A

Luidsprekerkabels/Högtalarkablar/Cavo dei diffusori/
Przewody głośnikowe

B

Mono-audiokabel/Enkanalig ljudkabel/
Cavo audio monofonico/Monofoniczny przewód audio

NLSEITPL+DH800_3UC.indd 1

NLSEITPL+DH800_3UC.indd 1

3/12/2009 3:23:37 PM

3/12/2009 3:23:37 PM

Advertising